Audiència pública del Consell d'Europa centrada en la desinstitucionalització de les persones amb discapacitat

El Comitè d'Afers Socials, Salut i Desenvolupament Sostenible del Consell d'Europa va dur a terme ahir una audiència pública sobre la desinstitucionalització de les persones amb discapacitat, amb accent especial en l'àmbit de la salut mental. Hi van participar parlamentaris de l'Assemblea del Consell d'Europa, membres de les Nacions Unides, de l'Organització Mundial de la Salut, així com d'organitzacions externes representants de les entitats proveïdores de serveis a les persones amb discapacitat. El director de Support-Girona, Josep Maria Solé, hi va participar en representació de l'EASPD, de la què és membre del seu Consell d'Administració i concretament president del Comitè per a la Vida Independent. Solé va fer una llarga exposició de bones pràctiques que es duen a terme en el camp de la salut mental a comarques gironines. Hi va haver-hi un consens general sobre els avantatges de l'atenció basada en la comunitat, així com de la necessitat de polítiques públiques per fomentar-la. També es van destacar les maneres en com es dona suport a les persones amb discapacitat perquè puguin prendre les seves pròpies decisions en la mesura que sigui possible i puguin viure una vida plena com a part de la societat. La discussió també es va centrar en la necessitat d'abolir definitivament la coacció en salut mental i els ingressos involuntaris. Podeu seguir l'acte en directe en aquest  enllaç: Accés a l'audiència pública en directe
Audiència pública del Consell d'Europa centrada en la desinstitucionalització de les persones amb discapacitat

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.