Actualitat

Sota el lema “La salut mental és un dret humà universal” el programa posa l’accent en la protecció de les persones més febles per garantir el seu dret a una atenció global, de qualitat i accessible.

Tret de sortida a la campanya commemorativa del Dia Mundial de la Salut Mental

Una de cada vuit persones pateix un trastorn mental, segons l’OMS.

Les dones i les persones més vulnerables manifesten més malestar emocional i problemes de salut mental que la resta de la població, segons l’enquesta de salut de Catalunya 2022.

Els centres comunitaris de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines van atendre a l’any 2022 prop de 27 mil persones. 

L’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, la Fundació Drissa, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i Support-Girona han posat fil a l’agulla a una nova edició de la campanya commemorativa al Dia Mundial de la Salut Mental, declarat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el 10 d’octubre i impulsat per la Federació Mundial per a la Salut Mental (WFMH). La campanya, que es presenta amb el lema mundial “La salut mental és un dret humà universal”, posa l’accent en la necessitat d’avançar en la protecció de les persones més febles per garantir el seu dret a una atenció global, de qualitat i accessible. La proposta manté la crida a la lluita contra la discriminació per salut mental, els estereotips nocius i l'estigma a la comunitat, la família, les escoles i el lloc de treball que encara persisteixen.  

Les inscripcions estan tancades #SupportGirona20ANYS

Jornada: “S’ha entès què vol dir capacitat jurídica universal?”

La realitat dos anys després de la Llei 8/2021 i el Decret Llei 19/2021

El proper dijous 28 de setembre, Support-Girona organitza la tercera jornada plenària del programa commemoratiu dels 20 anys de l’entitat. La jornada tractarà sobre la capacitat jurídica i la seva implantació real, després de dos anys de l’aprovació de la nova legislació. 

Podeu consultar el programa aquí. Us hi esperem!

Support-Girona anuncia una prova pilot en l’aplicació dels “Pressupostos personals” a comarques gironines

L’entitat ha presentat avui els primers resultats i eines del “Projecte UNIC: cap a models d'atenció i suport de llarga durada centrats en la persona” en una jornada estatal organitzada per la fundació gironina

 

Avui, Support-Girona ha presentat en una jornada d’àmbit estatal, amb seu a l’entitat, els primers resultats i eines del “Projecte UNIC: cap a models d'atenció i suport de llarga durada centrats en la persona”UNIC és un projecte transnacional iniciat a l’any 2020, amb què es vol transformar els models de finançament públic de l’atenció social de llarga durada en formes d’assignació pressupostària individualitzada que permetin a la persona, amb dret rebre-la, escollir com organitzar els suports que precisa (on viure amb aquesta assignació, triar de qui vol rebre el suport, quin ha de ser aquest, etc.).

Malta tria Support-Girona per avançar en un model d’atenció a la discapacitat basat en la vida independent

L’agència pública del Govern maltès ha iniciat un programa d’estades a l’entitat gironina per conèixer de primera mà el treball de suport que ofereix 

Support-Girona serà la seu de diferents estades de trenta professionals de l’agència pública del Govern de Malta (Aġenzija Sapport), organisme dedicat a l’atenció de les persones amb discapacitat del país. El programa, que va començar la setmana passada amb una primera visita d’estudi, està centrat a conèixer com Support-Girona treballa la intervenció social de les persones que acompanya, concretament el suport social i en la presa de decisions per a una vida independent. 

El proper dijous 13 de juliol, Support-Girona organitza la segona jornada plenària del programa commemoratiu dels 20 anys de l’entitat. La jornada tractarà sobre els drets i els reptes en matèria de sexualitat, intimitat i afectivitat de les persones amb discapacitat.

Podeu consultar el programa i fer la inscripció aquí. Us hi esperem!

En el marc dels actes commemoratius del 20è aniversari de Support Girona, el divendres 16 de juny, l’entitat organitza la jornada “Reptes transversals al voltant del procés d'envellir: cap a models d'habitatge alternatiu i un nou model d'atenció i cures” #SupportGirona20Anys

Consuteu aquí el programa i feu la vostra inscripció.

L’entitat ha presentat avui el darrer balanç d’activitat en el dia del seu 20è aniversari

Support-Girona sosté que la pràctica judicial encara no s’ajusta a la llei

Prop del 50% de les resolucions emeses a comarques gironines no tenen en compte la voluntat de la persona amb discapacitat i vulneren els seus drets 

 

Support-Girona —organització dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat—, amb el major nombre de persones acompanyades de Catalunya, ha presentat avui el darrer balanç d’activitat, coincidint amb el dia en què l’entitat compleix vint anys. L’exercici tancat posa en evidència que la reforma de llei de la capacitat jurídica, en vigor des del 3 de setembre de 2021 (llei estatal 8/2021 i decret llei català 19/2021), no ha anat acompanyada de la pràctica judicial esperada. A Catalunya, la regulació determina que l’assistència esdevé el mecanisme central de suport a les persones i estableix que l’autoritat judicial només en els casos excepcionals pot decidir els actes concrets en què l’assistent n’assumeix la representació, aquells en què resulti imprescindible per les circumstàncies de la persona assistida. Tanmateix, del total d’assistències acceptades per Support-Girona des de l’entrada en vigor de la reforma (171), prop del 50% són representatives en la seva totalitat o en algun àmbit. Aquesta dada confirma que allò que havia de ser excepcional ha esdevingut la norma i configura una “flagrant vulneració de drets”, assegura el director de Support-Girona, Josep Maria Solé.

Actua

Participa amb la teva acció

El teu compromís canvia vides.

Suma en drets humans.

Moltes gràcies!

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.