Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat

Support-Girona celebra l'edició de la "Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat" elaborada per la Generalitat de Catalunya amb la participació de diferents entitats del sector. Les persones amb discapacitat han aconseguit els darrers anys un reconeixement legal dels seus drets com a integrants de la societat en condicions d’igualtat amb la resta de ciutadans. Això ha afavorit la participació com més va més intensa dels membres d’aquest col·lectiu en totes les esferes de la societat. Malgrat el reconeixement legal d'acord a la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat ratificada per l'Estat espanyol a l'any 2007), les persones amb discapacitat topen encara sovint amb actituds poc respectuoses, basades en prejudicis i estereotips propis d’una visió de la discapacitat de temps passats. Per contribuir a consolidar la inclusió plena d’aquest col·lectiu i combatre aquestes actituds, és necessari que arreli a la nostra societat i en tots els àmbits un llenguatge respectuós amb els drets i la dignitat de les persones amb discapacitat.

La guia

Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.