Llum verda definitiva a la llei sobre la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

Avui ha culminat al Congrés el tràmit parlamentari del projecte de llei sobre la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat, amb què finalment l'exercici d'aquesta capacitat s'aproxima al mandat de l'art.12 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. La llei farà desaparèixer conceptes jurídics tradicionals i sobre els que hi ha un ampli coneixement social com la incapacitació, la tutela o la potestat parental en relació amb persones adultes amb discapacitat. En tres mesos començarà la seva entrada en vigor i el respecte al nou marc de drets que propugna suposarà un gran repte per a tota la societat. Els primers efectes els notarem en els procediments judicials per proveir suports, que ja mai més haurien de suposar limitacions o prohibicions; també en la pràctica notarial i en la celebració d'actes i negocis jurídics, però caldrà també que els drets reconeguts arribin a la presa de decisions sobre qüestions quotidianes i al dia a dia de les persones. Tant les famílies, com l'entorn social i els professionals que treballen en tota mena de serveis que es relacionen amb les persones amb discapacitat hauran de respondre-hi adequadament. La nova llei foragita la idea de decidir el que convé en la vida de les persones i situa la seva voluntat i preferències com l'element imprescindible de les decisions que els incumbeixen. Els professionals dels serveis socials especialitzats i també de salut, hauran d'assumir el dret a decidir de totes les persones i el seu dret a equivocar-se, tinguin la discapacitat que tinguin. Allà on fins ara es podien limitar les opcions d'una persona en nom d'una suposada protecció, ara haurem d'aprendre a gestionar riscos i responsabilitats d'una altra manera i, sobretot, a donar suport a la presa i la gestió de decisions, prioritzant per llei els drets, la voluntat i les preferències de les persones. La llei preveu un sistema d'adequació de totes les resolucions judicials preexistents que constitueixen institucions tutelars, però aquestes hauran d'actuar sota els criteris de la nova legislació des de l'entrada en vigor I totes les limitacions de drets en aquestes resolucions quedaran sense efecte. Fa més de set anys que Support-Girona ha assumit el nou paradigma de Nacions Unides i fa temps que es prepara per seguir essent útil a les persones, defensant els seus drets i acompanyant-les en els seus processos de desenvolupament personal i inclusió social en base als drets humans. El director de Support-Girona, Josep Maria Solé manté que "sabem que no en sabem prou i que hem de seguir aprenent, innovant i transformant les pràctiques socials i els entorns que no permeten encara la plena participació social". Les propostes de treball que ha desenvolupat Support-Girona en els darrers anys com ara el projecte I-Decide hi ajudaran. Llegiu text aprovat pel Senat Vídeo de la sessió plenària al Congrés dels Diputats 20/05/2021
Llum verda definitiva a la llei sobre la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.