Support-Girona, membre de l’Aliança Catalunya 2030

Support-Girona ha estat incorporada a la relació de membres de l'Aliança Catalunya 2030 per la seva labor en l'avenç i materialització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’Aliança Catalunya 2030 és un partenariat entre entitats públiques i privades on es comparteixen els compromisos de país per avançar en la implementació dels ODS. El fonament de l'Aliança resideix en l'Acord nacional per a l'Agenda 2030 al qual Support-Girona s’hi va adherir l’any passat. Aquest acord ofereix una visió compartida sobre com contribuir a avançar en la consecució dels ODS i defineix el rol i el compromís que han d’adquirir els diferents agents socials de Catalunya (sector públic; àmbit empresarial, sindical i professional; universitats i centres de recerca; societat civil organitzada i ciutadania) per crear “un futur que no deixi ningú enrere i no superi la capacitat de càrrega de la natura”, i “fer de Catalunya i el món un lloc millor l’any 2030”. El passat mes de juliol, Nacions Unides va reconèixer Support-Girona, organització gironina dedicada al suport jurídic i social de persones adultes amb discapacitat, com a bona pràctica en el treball de suport a la presa de decisions de les persones que acompanya en el foment d’estils de vida saludables i, concretament, en la planificació familiar, salut sexual i reproductiva i en l’atenció a les dones embarassades i als seus fills. Aquesta bona pràctica forma part de l’activitat habitual de l’entitat i esdevé un dels seus objectius de desenvolupament sostenible. Accés a la notícia Support-Girona es compromet amb la millora del món mitjançant una planificació d’objectius de desenvolupament sostenible encarada #NoDeixarNingúEnrereUniversalitat, interconnexió, inclusió i cooperació s’esdevenen peces clau per transformar el món, des de l’exercici del suport a les persones que acompanyem. Conscients de la importància de contribuir a la millora del món en la línia dels objectius fixats per Nacions Unides en l’Agenda 2030 i l’Informe del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya, l’entitat es compromet a una gestió més sostenible de l’organització i també a una altra mirada en l’acompliment de les finalitats fundacionals. Per això vol contribuir als 17 objectius de Nacions Unides atribuint protagonisme als 10 objectius encarats  a conservar i millorar la qualitat de vida de les persones que acompanya mitjançant un tipus de suport més inclusiu i adaptat a les necessitats i a la voluntat de la persona.

Coneixeu el Pla de Desenvolupament Sostenible de Support-Girona

Support-Girona, membre de l’Aliança Catalunya 2030

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.