Jornada "Activisme i ajuda mútua com a font d’empoderament", 8 d'octubre en format presencial i en línia

En el marc de la setmana commemorativa del Dia Mundial de la Salut Mental al nostre territori, l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, la Fundació Drissa, l’Institut d’Assistència Sanitària i Support-Girona despleguen un any més un programa divulgatiu i de sensibilització ciutadana entorn al tema proposat per la World Federation for Mental Health (WFMH) aquest 2021: “La salut mental en un món desigual”. Dins d'aquest programa, Support-Girona i Activament organitzen la Jornada "Activisme i ajuda mútua com a font d’empoderament", una jornada promoguda per Mental Health Europe amb el suport del Programa Drets, Igualtat i Ciutadania de la Unió Europea, que es durà a terme el divendres 8 d'octubre. La jornada posarà l'accent en l'empoderament vinculat a capacitat jurídica, respecte pels drets de les persones amb un problema de salut mental i la vida independent en la comunitat. Dia: Divendres 8 d’octubre de 2021 Lloc: Auditori Support-Girona (C. Pierre Vilar 5. Baixos. Girona). Presencial i en línia (via Zoom) Hora: de 09.00 a 17.00 hores

National Empowerment Seminar – Spain / Catalonia - Programa/ Program

09.00 - 09.15 h Benvinguda/Bienvenida/Welcome 
 • Josep Maria Solé, director de Support-Girona
 • Vídeo introductori de Mental Health Europe
09.15 - 10.00 h Workhop Empoderament en Salut Mental/Empoderamiento en Salud Mental/Empowerment in Mental Health
 • Hernán Sampietro (ActivaMent)
 • Lucía Serra (Nikosia)
10.00- 11.00 Workshop Orgull Boig/Orgullo Loco/Mad Pride
 • Tomás Coromina (Hierbabuena)
 • Fátima Masoud (Orgullo Loco Madrid)
 • Dani Ferrer (Orgull Boig)
11.00 - 11.30 Pausa/Comfort break 11.30 – 13.00. Ajuda Mútua/Ayuda Mutua/Mutual Aid
 • Manuel Vázquez (Mejorana)
 • José (Flipas GAM)
 • Laura Sicilia (ActivaMent)
13.00 – 14.30. Dinar/Almuerzo/Lunch Break - Auditori Support-Girona 14.30 – 15.30. Workshop Capacitat jurídica/Capacitad jurídica/Legal Capacity
 • Víctor Lizama (Documenta)
 • Beatriz Pérez (ActivaMent)
 • Anna Grañana (Support-Girona)
15.30 – 16.30 Workshop Artivisme/Artivismo/ Artivism 
 • Jordi Relaño (Tres Turons)
 • Antonio Masegosa (uTOpia Barcelona)
 • Susanna Minguell (Palabras Dislocadas)
 • Cristina Martín (Nikosia)
16.30 – 17.00. Cloenda i conclusions/ Clausura i conclusiones/Closing & Conclusions
 • Amalia Gamio (Mèxic). Doctora, activista i membre de Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides

 Workshops

 • Empoderament i salut mental – Empoderamiento y salud mental - Empowerment and Mental Health Origen del concepto, definición del concepto, dimensiones, importancia para los procesos de recuperación en salud mental. Origin, definition and dimensions of the concept, importance for the recovery processes in mental health.
 • Orgull Boig – Orgullo Loco - Mad Pride Origen del Mad Pride, origen en España, objetivos, otros orgullos que son modelo y referencia, orgullo y empoderamiento. Origin of Mad Pride, origin in Spain, aims, other “pride movements” that are referential, pride and empowerment.
 • Capacitat jurídica - Capacidad jurídica – Legal capacity El concepto de capacidad jurídica, CDPD y reconocimiento de la capacidad jurídica universal, importancia y necesidad del ejercicio de la capacidad jurídica para los procesos de empoderamiento y recuperación. Concept of legal capacity, CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) recognition of universal legal capacity, importance and need of the exercise of legal capacity for empowerment and recovery processes.
 • Suport mutu – Apoyo mutuo – Mutual Aid El concepto de apoyo mutuo, espacios y proyectos de apoyo mutuo, motivos y efectos de la participación en espacios de apoyo mutuo, apoyo mutuo y politización del malestar, apoyo mutuo y empoderamiento.Concept of mutual aid, spaces and projects, motivation for participate in mutual aid spaces and effects of   that. Mutual aid and politization of malaise, mutual aid and empowerment.
 • Artivisme – Artivismo - Artivism El arte como herramienta de trasnformación social, activismo loco y arte, proyectos y experiencias de artivismo, espacios colectivos de artivismo y empoderamiento (desmontando el rol de enfermo). Art as a tool of social transformation, mad activism and art, projects and artivism experiences, collective spaces and empowerment (deconstructing the sick role).

Jornada gratuïta. Inscripció obligatòria

[contact-form-7 id="3909" title="Fes aquí la teva inscripció!"]
Jornada "Activisme i ajuda mútua com a font d’empoderament", 8 d'octubre en format presencial i en línia

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015