Support-Girona comparteix la seva experiència en el mecanisme de suport de l'assistència al IV Congrés de Serveis socials bàsics i especialitzats

L'equip de Support-Girona ha assistit al IV Congrés de Serveis socials bàsics i especialitzats que s'ha celebrat a Girona els dies 16 i 17 de setembre, al Palau de Congressos de la ciutat, amb el lema “Dependències al llarg del cicle vital. Enfortiment i autonomia". Els professionals de l'entitat, Glòria Cerrato, directora tècnica, i Ferran Blanco, coordinador de projectes internacionals, han presentat i compartit l'experiència de l'entitat en el suport de l'assistència, un mecanisme jurídic previst al Codi civil de Catalunya (Llei 25/2010, modificat pel drecret llei 19/2021 de 31 d'agost), segons el qual la persona amb discapacitat mejor d'edat pot sol·lcitat la designació d'una o més persones que l'assisteixin si ho necessitat per exercir la seva capacitat jurídica. Es pot sol·licitar amb un procediment de jurisdicció voluntària o via notarial. El 15 d’octubre de 2015, Support-Girona va exercir el primer suport per la via de l’assistència. En la missió de l'entitat de donar suport global i individualitzat a les persones amb discapacitat que acompanyem, promovent la seva inclusió social i els Drets Humans, Support-Girona fa temps que està convençuda que l’assistència és la millor via per donar suport a la presa i gestió de les seves decisions, amb constància i dedicació, de manera propera i proactiva en el suport cap a la inclusió social, la vida independent i en la comunitat. Aquest suport a la presa de decisions fa referència a pràctiques, acords, relacions i ajustaments dissenyats per a que les persones amb discapacitat puguin prendre les seves pròpies decisions sobre el seu trajecte de vida, incloent-hi la manera en com aquestes decisions es comuniquen i es porten a la pràctica. A Catalunya, a partir de la reforma legislativa introduïda pel Decret llei 19/2021, l’assistència esdevé el mecanisme central de suport quan aquest hagi de ser formal i continuat. L’assistència reemplaça i aboleix no només la tutela i la rehabilitació/pròrroga de la potestat parental, com es fa en l’àmbit estatal, sinó també la curatela. Foto 1. D'esquerra a dreta: Glòria Cerrato, directora tècnica de Support-Girona, i Josep Maria Solé, director de l'entitat. Foto 2. Pòster científic presentat, amb experiències i accés a través codi QR a la Memòria 2020 "L'assistència, un suport cap a la vida independent" i vídeo (2018). Clicant a la imatge us podeu descarregar pdf.
Support-Girona comparteix la seva experiència en el mecanisme de suport de l'assistència al IV Congrés de Serveis socials bàsics i especialitzats

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.