Editada la jornada organitzada per Justícia sobre les modificacions legislatives en relació amb situacions de discapacitat

El passat 22 d'octubre, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia va organitzar una jornada en matèria de modificacions legislatives en relació amb situacions de discapacitat. El sistema tradicional de substitució de la voluntat de la persona amb discapacitat en la presa de decisions mitjançant les tradicionals figures com la tutela o la curatela, ha estat modificat per un sistema que pretén dotar a les persones amb discapacitat dels suports necessaris per a l'exercici ple dels seus drets i llibertats, en situació d'igualtat, com exigeix la Convenció Internacional dels Drets de les persones amb Discapacitat, Convenció de Nova York de 13 de desembre de 2006. La llei estatal 8/2021 de 2 de juny, per la que es reforma la legislació civil i processal pel suport de les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, amb vigència del 3 de setembre, ha introduït modificacions amb la intenció d'adequar l'ordenament a la Convenció. A Catalunya, el Decret Llei 19/2021, de 31 d'agost, publicat el 2 de setembre i amb vigència també del 3 de setembre, adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat. En aquesta jornada, presentada per la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, experts de primer ordre van analitzar les implicacions pràctiques d'aquestes reformes. El director de Support-Girona, Josep Maria Solé, va fer la introducció a la jornada amb la conferència "Implicacions de la Convenció de NNUU pels drets de les persones amb discapacitats en el nostre ordenament jurídic". Compartim la jornada!  

 
Editada la jornada organitzada per Justícia sobre les modificacions legislatives en relació amb situacions de discapacitat

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.