L’advocat i director de Support-Girona, Josep Maria Solé, i la infermera Carme Vilardell, nous membres del Consell d’Administració de l’IAS

El Govern de la Generalitat ha nomenat la infermera Carme Vilardell i l’advocat Josep Maria Solé nous membres del Consell d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), en substitució de Rafael Cubí (1957-2021) i Joan Lluís Ramis (1951-2022). En el mateix acord, l’executiu ha renovat la vocalia de Maria Teresa Lapiedra. El  president de l’IAS, Joan Profitós, en la primera sessió del nou consell, ha agraït el compromís de tots els integrants amb la institució i n’ha destacat la trajectòria  professional i la seva vàlua per a l’organització. El Consell d’Administració de l’IAS és l'òrgan superior de direcció i control de l'empresa pública IAS i els seus membres els nomena el Govern de la Generalitat, a proposta del titular de Salut. La composició renovada es va aprovar per acord de Govern el 29 de març, de manera que aquest consell està compost actualment per: President. Joan Profitós i Tuset (Balaguer, 1947). Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1972). Va fer l’especialització en hematologia i hemoteràpia a l’Hospital Clínic. Ha exercit com a metge hematòleg i ha estat director del Programa sectorial de donació i transfusió sanguínia de la Generalitat de Catalunya (1989-1995). Des del 2005 i fins la seva jubilació, a l’any 2017, ha estat director del Banc de Sang i Teixits a Girona. Vocals Magda Casamitjana i Aguilà (Roses, 1963). Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona (1988). Professora de llengua catalana. Regidora de l'Ajuntament de Roses en diferents legislatures i alcaldessa de Roses (PSC 2007-2011). Diputada a la Diputació de Girona entre 2003 i 2011 i presidenta del Consorci de la Costa Brava (2007-2011). Diputada al Parlament de Catalunya per Girona (ERC) en les legislatures XI (2015-2017) i XII (2018-2020). Actualment és la directora del Pacte Nacional de Salut Mental i del Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental i addiccions d’elevada complexitat (PAICSAMAEC). Aleix Gimbernat i Martí (Girona, 1943). Llicenciat en Ciències Polítiques, Econòmiques,  i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid (1974). Inspector de finances de l’Estat (1979). Censor jurat de comptes. Delegat d’Hisenda de la província de Girona (1986). Director general de Caixa d’Estalvis de Girona, des del 1988 fins a la seva jubilació, a l’any 2008. Maria Teresa Lapiedra i Andrés (Girona, 1946). Tècnic de l’Instituto Nacional de Previsión per concurs-oposició (1966). Cap de grup d’Afiliació al mateix organisme (1980-1985). Cap de grup de Prestacions del Departament d’Assistència Sanitària a l’Insalud (1980-1985). Cap de secció d’Usuaris del Servei Sanitari de l’Àrea de Gestió de Girona de l’ICS (1985-1993). Des del 1993 i fins a la seva jubilació, a l’any 2016, ha estat la cap de la Unitat de Compra de Serveis Sanitaris i Control de Gestió de la Regió Sanitària Girona del CatSalut. Membre del Consell de Direcció de la Regió Sanitària Girona, en representació del Departament de Salut (2000-2016). Lluís Pla i Cama (Girona, 1966). Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1990) i graduat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya (2017). També és diplomat en Sanitat (1996). Farmacèutic de professió, amb oficina de farmàcia a Girona, ha estat membre del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (2004-2012). Expert en programes de promoció de la salut per mitjà de la col·laboració, integració i coordinació de les oficines de farmàcia amb la xarxa assistencial pública. Des del 2007, professor associat de la facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Josep Maria Solé i Chavero (Girona 1969). Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997). Delegat territorial del Departament de Benestar Social (2000-2004). Director de Support-Girona (2004 fins a l’actualitat). Activista i consultor internacional en matèria de drets humans i discapacitat, així com del canvi estratègic en la gestió d'organitzacions de serveis socials. En aquests moments també és membre del Consell d’Administració de l’Associació Europea de Proveïdors de Serveis per a Persones amb Discapacitat, del patronat de l’Institut Guttmann, vicepresident de la Fundació Drissa i de la fundació Campus Arnau d’Escala, i patró de la Fundació iSocial. Carme Vilardell i Oliver (Cervià de Ter, 1956). Auxiliar de clínica pel Ministeri de Treball al 1975. ATS per la facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (1983) i diplomada en infermeria (1985). Es va incorporar a l’Hospital Santa Caterina (Girona) a l’any 1981, on va exercir tant la seva faceta assistencial com de gestió al capdavant de l’àrea quirúrgica, com a supervisora, des del 1985 fins a la seva jubilació, a l’any 2018. Ha estat important la seva activitat investigadora i docent. Peu de foto. Membres del Consell d’Administració acompanyats per la gerència i equip en la sessió celebrada ahir a la tarda.    
L’advocat i director de Support-Girona, Josep Maria Solé, i la infermera Carme Vilardell, nous membres del Consell d’Administració de l’IAS

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.