Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Repudiandae, nemo dicta quae est incidunt autem

Support-Girona emprèn el projecte europeu “e-YOUth”

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Repudiandae, nemo dicta quae est incidunt autem, aspernatur in et repellat laudantium nobis eum nesciunt dolor maiores nisi qui vel obcaecati assumenda?

Support-Girona ha donat aquesta setmana a Girona el tret de sortida al projecte internacional “e-YOUth”, un projecte finançat amb fons europeus i liderat per l’entitat gironina, en què hi participen com a socis les organitzacions Mental Health Europe (ONG internacional amb seu a Bèlgica), Equips (Dinamarca), COCEMFE (Espanya-Sevilla), UDAF 82 (França), OZARA Maribor (Eslovènia).

“e-YOUth” té com a objectiu promoure la inclusió social dels joves amb discapacitat, en situacions de risc per la seva salut mental i emocional, amb necessitats de suport complexes i aquells joves amb menys oportunitats per qualsevol causa, cercant el respecte dels seus drets. Per aconseguir aquest objectiu, els socis del projecte, reunits aquesta setmana a Girona, desenvoluparan paquets de formació per millorar les competències dels professionals que treballen amb joves en qualsevol servei, així com dels que ho fan en serveis especialitzats de l'àmbit de la salut mental o la discapacitat perquè “així acabin connectant amb aquest perfil de jove i poder vincular-lo de nou al serveis generals del seu entorn”, assegura el director de Support-Girona, Josep Maria Solé. La idea és avançar en l’abordatge tranversal des de la diversitat de situacions que avui poden condicionar la vida dels joves, amb una metodologia d’intervenció comuna i proactiva des dels serveis d’educació, salut, serveis socials i tercer sector. En última instància, el projecte tractarà de desenvolupar recursos per promoure el desenvolupament personal, l’autonomia i la resiliència d’aquests joves, de 18 a 29 anys, per activar vies d’interacció amb tots els serveis existents en el seu entorn, dels quals estan sovint desvinculats i no se'n beneficien quan apareixen comportaments relacionats amb el malestar emocional, situacions de risc de salut mental o discapacitat. En aquest marc d’actuacions s’inclou el desenvolupament del suport al jove en la seva formació i integració al mercat laboral: “clau per al seu projecte vital”, manté Solé.

Support-Girona ha incrementat en un 16% el grup de joves en situació de complexitat a qui dona suport El projecte neix de la preocupació social i política per l’increment generalitat de perfils “Nini” i persones joves amb discapacitat, en situacions de risc  per la seva salut mental i emocional, amb necessitats de suport complexes i aquelles amb  menys oportunitats per qualsevol causa. També vol afrontar l'increment de situacions en què les famílies demanden la intervenció de serveis de salut mental i que la pandèmia ha posat de manifest. Han aflorat situacions de joves amb diagnòstics diversos, des de TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb o sense trastorn d’hiperactivitat), fins a TEAF (trastorn de l’espectre de l’alcohol fetal), o trastorn límit de la personalitat o funcionament intel·lectual límit, entre d’altres, però també i “sobretot” de persones joves, sense diagnòstic, amb conductes que preocupen: autolesions i intents de suïcidi, agressions en l’entorn familiar i en molts casos, amb una impossibilitat de convivència familiar, robatoris dins i fora de la família, ordres de restricció, joves que poden acabar vivint al carrer o a la presó o persones identificades pels serveis de salut mental i els serveis socials, però sense un full de ruta clar perquè els professionals de suport puguin intervenir coordinadament des dels diferents serveis.

Per al director de Support-Girona "malauradament”, molts dels joves en què es manifesten aquestes situacions no es beneficien de serveis del seu entorn —de formació o inserció laboral,  per exemple—,  i se sol pensar que “només” des de serveis molt especialitzats es pot donar resposta a les necessitats d'aquests joves. El promotors del projecte “e-YOUth” plantegen la visió contraria, en què els serveis especialitzats col·laboren amb els serveis destinats als joves en general perquè tothom se'n pugui beneficiar. "La millor resposta —diu Solé— és la més inclusiva".

Concretament, a Support-Girona, el nombre de casos de joves, d’entre 18 a 29 anys, en situació de complexitat, ha crescut un 16% des del 2021 i fins a data d’avui. Sobre un total de 93 persones incloses en aquest grup (9% del total de les persones acompanyades per l’entitat) destaca la discapacitat intel·lectual (52%), la psicosocial* derivada de la malaltia mental (39%) i el trastorn de conducta (7%). La complexitat dels suports (no de la persona) és valorada per punts segons la concurrència de circumstàncies com la dificultat greu en la relació amb els professionals, tant de la persona com de l’entorn familiar, el rebuig del suport per la persona, l’abús de tòxics, la no adherència al tractament, l’alarma social, la manca de vinculació a la xarxa i de recursos econòmics i residencials, el no respecte dels pactes, existència de causes penals i la concurrència de risc per a la pròpia persona.

Segons el registre de l’entitat, d’aquest grup de joves, el 49% viu al domicili, el 29% en un centre i el 21% viu en situació d’infrahabitatge o sense sostre. El 73% són homes i el 27% dones. I del total, el 65% té uns ingressos econòmics per sota del llindar de risc de pobresa. Support-Girona és coneixedor de les dificultats d'abordar els nous fenòmens de salut mental i emocional que afecten a moltes persones joves, i participa activament ens els grups de treball del Programa d’Abordatge Integral dels Casos de Salut Mental i Addiccions d’Elevada Complexitat, del Departament de Salut (PAICSAMAEC) i part de la Comissió Tècnica i Operativa dels Equips Guia  (Equip comunitari d’atenció intensiva a la complexitat de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions), de la Regió Sanitària de Girona. * La discapacitat psicosocial és la terminologia utilitzada per Nacions Unides per vincular les persones amb problemes de salut mental en el nou marc de drets humans. Descàrrega de fotografies. Autor. Support Girona.

Professionals de Support-Girona i de les organitzacions sòcies del projecte aquesta setmana, a la seu de la fundació.

Nucli de treball 

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb:

Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support-Girona

info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347  

Support-Girona emprèn el projecte europeu “e-YOUth”

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.