Support-Girona participa al 7th World Congress on Adults Capacity: Enhancing Autonomy, Support & Protection

Del 7 al 9 de juny, Support-Girona participarà en la nova convocatòria del World Congress on Adults Capacity: Enhancing Autonomy, Support & Protection (Congrés Mundial sobre la Capacitat en adults; abans Congrés Mundial de Tuteles). El congrés, que en la seva setena edició es presenta amb el títol: “Millorant l’autonomia, el suport i la protecció”, reunirà a Edimburg (Escòcia) experts de 26 països del món. En aquesta ocasió, el director de Support-Girona, Josep Maria Solé, compartirà ponència amb el catedràtic de Dret Privat de l’UdG, Jordi Ribot. Solé i Ribot exposaran el treball "Supported-decision making in Catalonia: from practice to the Civil Code" (El suport a la presa de decisions a Catalunya: de la pràctica al Codi civil). Per la seva banda, el coordinador de Projectes i Desenvolupament de Support-Girona, Ferran Blanco, i el director de la Fundació Campus Arnau d'Escala, Lluís Marrollo, intervindran amb la ponència "Improving social, legal practice and quality of life of persons with disabilities: I-DECIDE agreement-based methodology" (Millorant la pràctica social, jurídica i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat: metodologia basada en acords I-DECIDE) Durant el congrés es coneixeran i es compartiran l’estat actual i projecció de futur de les lleis, polítiques i pràctiques de la capacitat jurídica al món per avançar en la implementació de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. Aquesta norma internacional de drets humans requereix de canvis profunds en els estats perquè les persones amb discapacitat disposin dels suports adequats per exercir la seva capacitat jurídica, assegurant la seva llibertat i autonomia en igualtat de condiciones amb els demès. Web oficial del WCAC2022

Support-Girona participa al 7th World Congress on Adults Capacity: Enhancing Autonomy, Support & Protection

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.