L’Espai Obert, un model alternatiu de suport a la inserció social de persones amb discapacitat psicosocial i en situació greu d’exclusió

Support-Girona, organització dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat (psicosocial¹, intel·lectual o derivada del procés de l’envelliment), i l‘Institut d’Assistència Sanitària (IAS), empresa pública sanitària de la Generalitat de Catalunya que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, ara farà dos anys que van impulsar un projecte batejat amb el nom d’Espai Obert. Es va tractar d’una aposta conjunta per un servei alternatiu als recursos existents per donar resposta a persones amb una discapacitat psicosocial i en situació greu d’exclusió social per diferents causes i situacions personals, a través d’un suport de salut i social basat en el pacte i en la voluntat de les persones usuàries de l’equipament.

L’Espai Obert² està dirigit a persones que poden tenir problemes de consum de tòxics afegits a un trastorn mental i de conducta, amb poc vincle a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions. Les persones usuàries compleixen criteris d'exclusió social greu, i la totalitat de les accions desplegades estan pensades per reduir tant l’estigma com les barreres que s'interposen en la seva inclusió social i comunitària. La majoria són persones que no tenen un suport familiar o social ni recursos econòmics o si en tenen, són escassos (menys de 400 euros/mes), i es troben en una situació de sensellarisme o sensesostre.

L’Espai Obert és un equipament en què les persones tributàries d’utilitzar-lo hi van voluntàriament i no hi ha cap norma que limiti l’accés. Les normes bàsiques de funcionament són el respecte entre les persones usuàries i el respecte a les seves decisions per part dels professionals, que fan una intervenció directiva mínima. El recurs, equipat amb cuina, sala d’estar i menjador, rentador, pati i diferents espais per a dutxes i higiene personal, tracta de garantir un entorn segur i recurrent en què la persona veu  cobertes les seves necessitats bàsiques d’higiene i alimentació. A tall d’exemple, en els sis primers mesos d’aquest any s’han cuinat més de 3.700 àpats. Un cop assolida aquesta primera fase, l’objectiu del model d’intervenció és fomentar el desenvolupament d’habilitats personals vinculades al benestar personal, la socialització i la confiança en altres recursos de la xarxa de salut i social del territori. L’Espai Obert, atès per professionals de Support-Girona i de l’IAS, està a disposició en horari de 8.00 a 20.00 hores, de dilluns a divendres, i unes poques hores també al cap de setmana. En aquest horari, les persones usuàries són convidades a prendre part de les rutines del centre: preparar els àpats, recollir, fer la bugada, tenir cura del jardí o d’organitzar l’espai. Els espais i moments de convivència s’adapten a l’afluència i perfil de les persones en un moment donat.

Del sensellarisme a un habitatge digne

En dos anys s’han beneficiat del servei més de cent persones, un 90% de les quals ha passat d’una situació de sensellerisme o sensesostre a viure en un habitatge digne. A l’any 2021, l’ús de l’espai va fluctuar entre 13 i 19 persones al mes, mentre que el primer semestre d’aquest any la mitjana d’usuaris mensual és de 28. Entre els resultats de la metodologia d’intervenció es destaca haver aconseguit el seguiment de la medicació, la disminució dels ingressos involuntaris a les unitats de psiquiatria, l’adquisició d’hàbits saludables i la socialització de la persona. La mitjana d’assistència dels usuaris a l’equipament és d’un any.

L’objectiu final de l’Espai Obert és que a través de l’acompanyament les persones arribin a tenir la capacitat de desenvolupar-se autònomament sense la supervisió dels professionals. L’Espai Obert, que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i el Dipsalut per a la seva posada en marxa, va rebre a l’any 2021 el Premi a la Innovació de l’EASPD (Associació Europea de Proveïdors de Serveis Socials a Persones amb Discapacitat) amb què es reconeixen les pràctiques europees innovadores per a la inclusió social de les persones amb discapacitat. ¹ “Discapacitat psicosocial” és el concepte sociològic fonamentat en el model social de la discapacitat que l’OMS defineix com l’afectació de les capacitats cognitiva, volitiva o emocional derivat d’un trastorn mental. ² No s'informa de la ubicació exacta de l'equipament per indicació de l'equip de professionals per confidencialitat i singularitat del servei.

Descàrrega de fotografies. Autor. Support/IAS

Diferents espais i usos de l'Espai Obert: Professionals i persones usuàries fent el dinar a la cuina de l'Espai Obert Professionals i persones usuàries en un moment de la bugada al patí del centre

Espai sala d'estar i menjador en què persones usuàries fan diferents activitats - Foto 1 - Foto 2

L’Espai Obert, un model alternatiu de suport a la inserció social de persones amb discapacitat psicosocial i en situació greu d’exclusió

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.