Catalunya inicia el procés de tancament de la llarga estada psiquiàtrica

Salut pren com model la reconversió feta a comarques gironines ara fa més de 18 anys

Avui, el Departament de Salut ha anunciat el tancament de la llarga estada psiquiàtrica, i per tant, la reconversió de l’hospitalització psiquiàtrica de llarga estada a Catalunya en recursos alternatius en la comunitat. El projecte pren com a referència l’experiència de l’antic hospital psiquiàtric de Salt, en què l’acció conjunta de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), empresa pública que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, i Support-Girona, amb l’acompanyament de molts actors, va fer possible tancar la llarga estada a comarques gironines ara fa més de 18 anys, en creure fermament que les persones amb una discapacitat psicosocial tenen el dret a viure en la comunitat amb els recursos i suports necessaris per a seva rehabilitació i recuperació del seu projecte de vida, en igualtat de condicions que els demés.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha definit el projecte com “un deute històric cap aquestes 2.300 persones que estan ingressades en hospitals psiquiàtrics de llarga durada, perquè puguin recuperar la seva autonomia. És un imperatiu ètic perquè hem de retornar a aquestes persones els seus drets i la seva dignitat”, ha sentenciat. I ha dit que aquesta transformació a més persegueix l’objectiu “d’aconseguir una millor reinserció dins la comunitat d’aquestes persones i, per tant, d’assolir també millors fites terapèutiques.”

Per això, des d’avui, es comença a treballar per la desinstitucionalització. Com ha dit Argimon: “és un projecte que s’ha aconseguit a altres països europeus i s’ha aconseguit a casa nostra, a Girona. I ara hem de fer-ho a tot Catalunya”. “Un hospital no és un lloc per viure”, ha assegurat.

L’aplicació d’aquesta reconversió progressiva dels recursos hospitalaris de llarga estada, comportarà d’una banda la seva transformació en recursos comunitaris alternatius, i d’altra, la millora dels serveis de rehabilitació hospitalària. A títol d’exemple s’ha mostrat l’experiència gironina de l’Espai Obert, un model alternatiu de suport a la inserció social de persones amb discapacitat psicosocial i en situació greu d’exclusió, impulsat per Support-Girona i l’Institut d’Assistència Sanitària, basat en el pacte i en la voluntat de les persones usuàries de l’equipament. Es tracta d’aplicar una metodologia d’intervenció més eficaç i respectuosa amb els drets de les persones, que possibiliti a les persones amb una discapacitat viure de manera independent en la comunitat.

Dues dècades sense llarga estada a Salt: “Viure a l’hospital no ha de ser una opció per ningú”

Per a la creació de les que esdevindran noves Unitats Funcionals de Recuperació i Projecte de Vida, Salut s’ha basat en l’experiència d’èxit del tancament de llarga estada de l’antic hospital psiquiàtric de Salt (actual Parc Hospitalari Martí i Julià).

Tal com ha explicat la Dra. Cristina Gisbert, cap de rehabilitació psiquiàtrica de l’IAS, el treball de desinstitucionalització de Salt es va iniciar a l’any 1998 de forma progressiva amb programes de rehabilitació. A l’any 2004, amb l’obertura de l’Hospital Santa Caterina als terrenys de l’antic psiquiàtric de Salt i la configuració de l’actual Parc Hospitalari Martí i Julià, es va tancar definitivament la llarga estada. Es va fer un pla individualitzat per a cada persona. “Viure a un hospital no ha de ser cap opció per ningú i les persones amb trastorn de salut mental sever no són diferents”, manté l’experta. En aquest sentit, Gisbert ha posat l’èmfasi en la importància de garantir el procés de transició de les persones ingressades a l’hora de rebre l’alta. Per això, a Salt, es van potenciar els recursos de continuïtat assistencial amb la xarxa de salut mental i la xarxa de serveis socials amb atenció de salut mental.

Aquesta transformació no hagués estat possible sense el treball conjunt de molts actors. “Amb la fundació Support-Girona hem creat aquests recursos per a aquestes persones vulnerables”, explica Gisbert. En aquest sentit, el director de Support-Girona, Josep Maria Solé, afegeix que “des de Support-Girona fa molts anys que estem treballant conjuntament, i molt, per poder oferir a totes les persones amb discapacitat, de qualsevol tipus, l’acompanyament que puguin precisar tant per a la seva inclusió social com en la gestió de totes les decisions que els afecten i en la interacció entre la persona i el seu entorn”. Per Support-Girona aquest suport s’ha de fonamentar en el respecte “absolut” amb els drets humans que assenyala la Convenció internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que diu que hem de respectar els drets, voluntats i preferències de les persones.

A l’any 2004 s’havien externat 75 pacients dels ingressats a Salt, 20 dels quals a pisos amb suport, 30 a residències per a persones amb trastorn mental greu i 5 per a gent gran, i 20 pacients a serveis sociosanitaris i de psicogeriatria. En canvi, es va respectar la preferència de 24 residents de no sortir de l’hospital, motiu pel qual es va crear una unitat de rehabilitació, amb un funcionament semblant al d’una residència assistida i que és l’origen d’aquests noves 5 unitats Funcionals de Recuperació i Projecte de Vida dels hospitals psiquiàtrics per la llarga estada de salut mental.

Amb la transformació dels hospitals psiquiàtrics de llarga estada, el Departament de Salut referma el seu compromís amb l’aplicació pel model comunitari d’atenció a la salut mental i les addiccions, model d’ampli consens dins el sector que buscar aconseguir un canvi en l’atenció i fer-la més accessible, més equitativa, més proactiva, més propera, més resolutiva i més longitudinal. Aquest missatge es referma en el Pla de Salut 2020-2025, que estableix com a accions prioritzades evitar la institucionalització, promoure la desinstitucionalització i reconvertir l’hospitalització psiquiàtrica de llarga estada de manera progressiva en un període de deu anys. Un model basat en la recuperació i els drets de les persones amb discapacitat, d’acord amb la iniciativa Quality Rights de l’OMS, amb la qual Support-Girona treballa en aliança.

Cristina Gilabert a la presentació

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.