Jornada nacional de presentació del Projecte UNIC: cap a un model de pressupostos personals

El proper dimecres 19 de juliol, Support-Girona organitza la Jornada de presentació del Projecte UNIC: cap a models d'atenció i suport de llarga durada centrats en la persona. 

UNIC és un projecte transnacional amb què es vol transformar els models de finançament públic de l’atenció social de llarga durada en formes d’assignació pressupostària individualitzada que permetin a la persona, amb dret rebre-la, escollir com organitzar els suports que precisa (on viure amb aquesta assignació, triar de qui vol rebre el suport, quin ha de ser aquest, etc.). El projecte, finançat amb Fons Social Europeu (Programa “EaSI” 2014-2020), té com a objectiu desenvolupar, provar i validar eines innovadores que facilitin la implementació d’aquest nou model de finançament públic basat en els pressupostos personals. 

La jornada tindrà lloc a l’auditori de Support-Girona (C. Pierre Vilar 5. Baixos. Girona). També es podrà seguir en línia. 

PROGRAMA CAT | PROGRAMA CAST 

9.30 - 10.00     Arribada

10.00 - 10.30   Introducció al Projecte UNIC

                         Sr. Josep Maria Solé. Advocat i director de la Fundació Support-Girona

10.30 - 11.00    Els pressupostos personals a Flandes: un model consolidat

                         Sr. Ferran Blanco. Coordinador de Projectes i Desenvolupament de la Fundació Support-Girona

11.00 - 11.30    Els pressupostos personals a Europa: l'exemple d'Escòcia

                         Sra. Frances Brown. Citizenship Network & Radical Visions

11.30 - 12.00    Pausa cafè

12.00 - 12.30   Metodologia i eines del Projecte UNIC

                         Sr. Ferran Blanco. Coordinador de Projectes i Desenvolupament de la Fundació Support-Girona

12.30 - 13.15    Laboratori financer i escenaris

                         Sr. Sergi Martínez. Agent de Projectes de Support-Girona

13.15 - 13.45    Cap a un model de pressupostos personals a Espanya i Catalunya

                         Sr. Josep Maria Solé. Advocat i director de la Fundació Support-Girona

13.45 - 14.00   Conclusions i debat

                         Sr. Lluís Torrens. Secretari d'Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya

Assistir a la jornada no té cost, però la seva inscripció és obligatòria.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ!

Jornada nacional de presentació del Projecte UNIC: cap a un model de pressupostos personals

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015