Les inscripcions estan tancades #SupportGirona20ANYS

Jornada: “S’ha entès què vol dir capacitat jurídica universal?”

La realitat dos anys després de la Llei 8/2021 i el Decret Llei 19/2021

El proper dijous 28 de setembre, Support-Girona organitza la tercera jornada plenària del programa commemoratiu dels 20 anys de l’entitat. La jornada tractarà sobre la capacitat jurídica i la seva implantació real, després de dos anys de l’aprovació de la nova legislació. 

PROGRAMA EN CATALÀ- PROGRAMA EN CASTELLANO - INSCRIPCIONS TANCADES

09.00 - 10.00 | Arribada

10.00 - 10.15 | Benvinguda 

Sra. Francesca Blanch i Roura. Advocada i patrona de la Fundació Support-Girona

10.15 - 10.30 | Introducció i contextualització

Sr. Josep Maria Solé i Chavero. Advocat i director de la Fundació Support-Girona

10.30 - 11.15 | L’aplicació de la Llei 8/2021 a Espanya: anàlisi de la jurisprudència

Dr. Antonio Martínez Pujalte. Doctor en Dret a la Universitat de València.

11.15 - 11.45 | Pausa cafè

11.45 - 12.30 | La via extrajudicial. L’assistència notarial en la pràctica

Sr, Josep Maria Chiner. Notari de la notaria Brancós-Martínez-Chiner

12.30 - 13.00 | Presentació de l'Informe sobre l’aplicació del nou règim de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat a Catalunya

Sr. Manel Atserias. Advocat

13.00 - 13.30 | Reflexions entorn de l’avantprojecte de la Llei català en matèria de suports a la capacitat jurídica

Dr. Jordi Ribot Igualada. Catedràtic de Dret Civil i director de l‘Institut de Dret Privat Europeu i comparat de la Universitat de Girona.

13.30 - 14.00 | La figura del facilitador judicial a Espanya: reptes en la seva implementació.

Sra. Inés de Araoz Sánchez-Dopico. Advocada. Plena Inclusión España

14.00 - 14.30 | El facilitador judicial a Mèxic en el context de la reforma del nou Codi civil de Mèxic.

Sra. Diana Sheinbaum. Coordinadora del Programa Discapacitat i Justícia. Entitat Documenta. Mèxic.

14.30 - 14.45 | Debat obert i conclusions

Sr. Jordi Díaz. Advocat

La jornada, que tindrà lloc a l’Auditori de Support-Girona (carrer Pierre Vilar 5. Baixos. Girona), és gratuïta però la seva inscripció obligatòria. Places limitades. Acceptació per ordre d’inscripció.
 

INSCRIPCIONS TANCADES
 

 
Imatge de campanya dels 20 anys de la Fundació Support-Girona

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015