La presidenta del Parlament de Catalunya visita Support-Girona

Support-Girona, entitat dedicada al suport jurídic i social de les persones amb discapacitat, ha rebut avui la visita de la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, interessada a conèixer de primera mà la tasca que desenvolupa la fundació gironina. Durant la trobada, el director de Support-Girona, Josep Maria Solé, ha fet un recorregut històric per l’activitat de l’entitat, en què fa gairebé deu anys es va canviar la seva mirada per actuar d’acord amb el paradigma de Nacions Unides, defensant els drets de les persones que atén i acompanyant-les en els seus processos de desenvolupament personal i inclusió social en base als drets humans. 

Anna Erra ha posat de relleu la trobada, tant per ser una manera de fer arribar a la cambra legislativa una anàlisi del context del sector, com per tenir l’ocasió d’acostar el Parlament a la societat. La presidenta ha qualificat de “canvi radical” en la prestació de serveis la incorporació de la perspectiva dels drets humans en l’atenció a les persones amb una discapacitat, i n’ha destacat el lideratge de Support-Girona. 

Durant la reunió mantinguda amb el president de Support-Girona, Pere Cornellà, patrons i equip directiu, Erra s’ha interessat, entre altres qüestions, pels projectes internacionals de l’entitat. Solé ha informat àmpliament de les actuacions fetes en aquest àmbit com a via per al desenvolupament d’eines per a la transformació social i el seu impacte en la vida de les persones. Entre altres, el director ha destacat “I-Decide”, un projecte que ha permès disposar dels primers materials existents a disposició dels professionals dels serveis socials per exercir el suport a la presa de decisions de les persones amb discapacitat. Solé ha subratllat el projecte “Top-House”, dirigit també a disposar d’eines pràctiques que ajudin als professionals a identificar els interessos i les necessitats de suport en relació amb el lloc i la forma de viure que desitgen les persones que acompanyen. Així mateix, s’ha explicat “UNIC”, un projecte tancat aquest passat mes de setembre a Brussel·les dirigit a la transformació dels models de finançament públic de l’atenció social de llarga durada en formes d’assignació pressupostària individualitzada que permetin a la persona, amb dret rebre-la, escollir com organitzar els suports que precisa.

Durant la reunió també s’han tractat altres temes com l’actual estat de desenvolupament de llei de la capacitat jurídica o el nou codi civil de Catalunya, que encara ha de veure la llum. També s’ha parlat de l’aliança de Support-Girona amb l’OMS per al desplegament de “Quality Rights” a Catalunya. Es tracta d’un instrument de qualitat i drets de l’OMS, dissenyat per avaluar i millorar la qualitat i els drets humans en els centres i serveis de salut mental i de suport social, a través de formació, guies i materials, que es poden trobar a www.supportgirona.cat en català i castellà, per a tota la comunitat catalana i hispanoparlant.

Després de la reunió, la presidenta del Parlament ha tingut l’ocasió de conversar amb els professionals de l’entitat. 

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb:

Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support-Girona 
info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347

 

Una professional conversant amb la presidenta del Parlament i el director de Support-Girona

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015