Manifest unitari pel dret a una vida independent i d’inclusió en la comunitat de les persones amb discapacitat. T’hi sumes?

Support-Girona se suma al moviment ciutadà per la defensa del dret a una vida independent i d’inclusió en la comunitat de les persones amb discapacitat i de les persones amb un problema de salut mental. Es tracta d’un moviment en què el director de Support-Girona, Josep Maria Solé, ha estat implicat com a expert en la matèria. Aquest moviment vol impulsar un procés de transformació social per poder donar resposta a la diversitat de la població en qualsevol de les seves activitats, identificant i eliminant les barreres que l’entorn posa a l’exercici d’una ciutadania plena. 

El dret a una vida independent és un dret reconegut a la Convenció de les Nacions Unides i vinculant per a l’administració pública de l’Estat espanyol i del nostre país. Un dret vinculant que no es garanteix. De fet és un dels drets que estem més lluny de fer efectius. 

El Manifest

En els quinze anys transcorreguts des de l’entrada en vigor, l’any 2008, de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides poc o res hem avançat en l’assoliment pel dret a una vida independent. És per això que signem aquest Manifest unitari que posa el focus en quatre demandes que poden tenir un poder transformador que permeti donar un impuls definitiu en l’assoliment d’aquest dret. Això sense renunciar com a organització o com a ciutadans a a reivindicar altres demandes també necessàries per fer-ho efectiu.

Per aquest motiu 29 organitzacions i 12 persones significades hem signat un Manifest Unitari al qual us invitem a adherir-vos:

Resum de les demandes palanques de transformació

  • Aprovar la normativa legal que reguli l’Assistència Personal a Catalunya amb finançament propi per part de la Generalitat, de manera que es garanteixi l’exercici efectiu del dret reconegut a la Convenció i que les persones amb discapacitat puguin fer realitat els seus projectes de vida independent i de participació plena en la comunitat, sense discriminar l’accés per raó d’edat o tipus de discapacitat, tot considerant l’Assistència Personal un dret subjectiu que cal garantir.
  • Transformar el sistema actual de finançament dels suports i recursos adreçats a les persones amb discapacitat, pel d’assignació de pressupostos personals nominals.
  • Posar en marxa un Pla de desinstitucionalització transformant les institucions en serveis i suports en la comunitat, i realitzant accions proactives per promoure comunitats inclusives tot identificant i eliminant les barreres existents a una participació plena.
  • Posar en marxa l’Oficina Catalana de suport i assessorament en la comunicació de les violacions dels drets de la Convenció al Comitè Internacional (Protocol Facultatiu) .

Moviment per la vida independent, obert i plural

El Moviment per la vida independent és una iniciativa ciutadana, obert i plural, integrat per persones amb discapacitat, persones amb trastorn de salut mental, familiars, entitats, i ciutadans i ciutadanes que sense tenir cap persona afectada en el seu entorn volen lluitar per un món més inclusiu, just i equitatiu, basat en els drets següents: 

DRET a decidir on volen viure i si volen viure soles, en parella, o amb altres persones triades per elles. 
DRET a prendre decisions sobre la seva vida i com la volen viure. 
DRET a disposar de suports si els necessiten. I a tenir-los allà on visquin, treballin o facin la seva vida. 
DRET a emancipar-se de la família. 
DRET a no ser institucionalitzades pel fet de tenir una discapacitat. 
DRET a treballar, i a fer-ho prioritàriament al mercat ordinari de treball. I a disposar de serveis d’inserció laboral, si els necessiten, al llarg de la seva vida laboral. 
DRET a disposar d’ingressos suficients per tenir una vida digna. 
DRET a poder accedir a un habitatge assequible i accessible, suficient i adequat a les seves necessitats. 
DRET a accedir a tots els serveis que s’ofereixen al públic i poder participar en tots els esdeveniments de la vida política i cultural. Les persones amb discapacitat i les persones amb un trastorn de salut mental hi tenen dret també quan necessiten de suports a la presa de decisions i quan tenen grans necessitats de suport. 

Totes en tenen DRET sense excepcions. 

Support-Girona us convida a consultar els documents de referència: 

Una cara pintada de blau amb un dibuix del logo de Nacions Unides a sota de l'ull

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015