Publicada la memòria 2023 de Support-Girona

29/04/2024

Support-Girona us convida a llegir la memòria 2023 de l'entitat, un document que recull en síntesi les actuacions més significatives de l’any i l’activitat duta a terme. És destaca el treball dels professionals com a personal essencial en l’acompanyament de les persones amb discapacitat i en l’avenç de l'organització en la implantació de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 

Support-Girona ha tancat l’any 2023 amb un total de 1.265 persones acompanyades. D’aquestes, 204 són nous casos, nombre que representa 3,92 nous suports setmanals de mitjana, la xifra més alta dels 20 anys d’història de l’entitat. En aquest context d’activitat, Support-Girona posa de relleu que el 66% de les mesures de suport acceptades ja són de caràcter voluntari (assistència judicial de suport, assistència notarial o poders notarials). Aquest resultat és causa, en bona part, de la pedagogia duta a terme per l’entitat en els diferents àmbits (justícia, famílies, professionals, etc.) al territori.

Image
portada memòria 2023
Pàgines de la memòria 2023

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015