Support-Girona presenta els resultats del projecte europeu e-Youth, una metodologia dirigida a proporcionar suport als joves amb necessitats complexes

La jornada de presentació tindrà lloc a l'auditori de Support-Girona el dijous 13 de juny

30/05/2024

El dijous 13 de juny, Support-Girona presentarà els resultats del projecte europeu e-Youth, una metodologia dirigida a proporcionar suport als joves amb necessitats complexes.

Els adolescents i adults joves amb problemes de conducta i/o emocionals tenen sovint dificultats per finalitzar els seus estudis i/o trobar una feina. D’una banda, el mercat laboral rebutja aquest col·lectiu. D’altra banda, les seves famílies solen estar sobrepassades per la situació, i els recursos existents creats per proporcionar-los el suport que necessiten no sempre troben la forma de connectar amb ells i d’oferir-los l’atenció que precisen. A vegades, aquests joves tenen una discapacitat psicosocial que agreuja la seva situació. 

El projecte europeu e-Youth té com a objectiu desenvolupar una metodologia d’intervenció intersectorial (salut, serveis socials, entorn social, famílies, serveis comunitaris, ONG, etc.) i comunitària dirigida a aquest col·lectiu, basada en els seus drets. La metodologia e-Youth proporciona pautes per conèixer les necessitats d’aquests joves, per promoure la seva inclusió social i per personalitzar les intervencions dels professionals. 

Dia: dijous 13 de juny
Lloc: Auditori Support Girona (carrer Pierre Vilar 5. Baixos. Girona)
Horari: de 9.30 a 13.00 hores.

Programa 

  • Presentació CAPÍTOL 1 Quines competències han de desenvolupar els professionals per poder proporcionar un suport de qualitat a joves amb necessitats complexes?
  • Presentació CAPÍTOL 2 La metodologia e-Youth: Com podem identificar les necessitats complexes dels joves i com els podem ajudar a gestionar els seus conflictes?
  • Presentació CAPÍTOL 3 De l’Storytelling a l’entrevista motivacional: “gamifiquem” les eines d’intervenció.
  • Presentació CAPÍTOL 4 Nous horitzons socials i polítics: la inclusió comunitària com una realitat
  • Espai de preguntes, reflexions i debats pendents.

Jornada sense cost per als assistents. Inscripció obligatòria.

Podeu fer la vostra inscripció AQUÍ

 

"Empowering Youth Individuals with fewer opportunities towards citizenship"
Número d’identificació del projecte: 2021-1-ES02-KA220-YOU-000028882

e-Youth és un projecte finançat amb fons europeus, liderat per Support-Girona, en què hi participen: Mental Health Europe (BE), EQUIP (DK), COCEMFE Sevilla (ES), UDAF 82 (FR), OZARA Maribor (SI).

El suport de la Comissió Europea per a la producció d’aquesta publicació no constitueix l’aprovació del contingut, el qual reflecteix únicament les opinions dels autors. La comissió no es fa responsable de l’ús que pot fer-se de la informació continguda en la mencionada publicació.

 

Portada de la jornada de presentació dels resultats del projecte e-youth

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015