Support-Girona explicarà la seva experiència en el seminari de l’OMS dedicat al suport a la presa de decisions

05/06/2024

L'OMS ha convidat Support-Girona a explicar la seva experiència en el suport a la presa de decisions el 19 de juny vinent. Es tracta d'un dels seminaris organitzats dins el cicle Quality Rights per a l’eliminació de les pràctiques coercitives en salut mental. El seminari, que serà en línia (via Zoom), comptarà amb traducció simultània de l’anglès al castellà i es durà a terme a les 15.00 hores. La inscripció, que no té cost per als assistents, es pot fer aquí.

  • Modera. Jarrod Clyne. Human Rights Adviser and Partnerships, International Disability Alliance (IDA)
  • Presenta. Magda Casamitjana. Directora del Pacte Nacional de Catalunya 

Ponents

  • Ferran Blanco. Cap de Projectes i Innovació de Support-Girona 
  • Michael Njenga. Regional Mental Health Advisor, CBM. Àfrica 


Què és el suport a la presa de decisions

El suport a la presa de decisions fa referència a pràctiques, acords, relacions i ajustaments dissenyats per a què les persones amb discapacitat puguin prendre les seves pròpies decisions sobre el seu trajecte de vida, incloent-hi la manera en com aquestes decisions es comuniquen i es porten a la pràctica. Tot i que fa més de dos anys que va entrar en vigor la reforma de llei de la capacitat jurídica (llei estatal 8/2021 i decret llei català 19/2021), les persones amb discapacitat encara veuen restringit el seu dret a la capacitat jurídica i, en conseqüència, el dret a prendre decisions que afecten algunes àrees de la seva vida, per no comptar amb l’entorn o el suport adequat. Tampoc tenen a favor el reconeixement social d’aquest dret. 

Support-Girona, que atén més de 1.300 persones amb discapacitat, fa més de nou anys que va canviar la seva manera de treballar perquè aquestes puguin exercir el màxim control i prendre (soles o amb suport) totes les decisions que afecten les seves vides: escollir a on i amb qui es vol viure, la rutina diària, les relacions personals, la roba, la nutrició, la higiene, la cura de la salut, els aspectes religiosos, culturals o sexuals. 

Concretament va ser a l’any 2014, quan l’Observació General n.1 del Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides va precisar que l’art 12  (igual reconeixement com a persona davant la llei) no era interpretable i que s'havia d'aplicar, fins i tot en situacions de crisi, indicant que la persona tenia dret a equivocar-se i a no desitjar el suport. Des de llavors, Support-Girona ha anat evolucionant a un sistema de suport a l’exercici de la capacitat jurídica, a l’acompanyament a la presa de decisions i l’oferiment de les salvaguardes per prevenir abusos i influència indeguda, així com el foment de l’autonomia, la vida independent (art.19)  i la plena inclusió social a la comunitat, d’acord amb la voluntat i preferències de la persona.

Des d’aquesta perspectiva i davant un nou escenari que calia entomar, l’entitat gironina ha desplegat diferents projectes dirigits a oferir eines als professionals «de trinxera» per poder exercir el suport a la presa de decisions (metologia I-Decide). El projecte parteix de la base de «l’acord de suport a la presa de decisions» com a instrument de caràcter voluntari per dotar, tant a la persona com al professional, d’un punt de partida formal, o semiformal, en què es reconeix la voluntat i preferències de la persona que sol·licita suport en una o algunes esferes o àmbits de la seva vida i, al mateix temps, s’adquireix el compromís professional d’oferir a la persona aquest suport explicitant les possibilitats reals i també les limitacions. 

En aquest context, del total de les persones que acompanya l’entitat, el 57% viu ara al seu domicili, en la comunitat, i reben el suport per fer-ho.  

 

Portada de programa

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015