2n Congrés del Dret civil català
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització
Adreça
Auditori del Museu Episcopal de Vic
Vic

La edició del Congrés de Dret civil català, organitzat pel Consell de l'Advocacia Catalana, s’adreça tant a l’advocacia en exercici com a la resta d’operadors jurídics/econòmics que sentin la necessitat d’actualitzar i ampliar els seus coneixements per especialitzar-se professionalment en els diferents àmbits del Dret civil català (successions, família, habitatge, discapacitat, etc.). El congrés vol oferir un estudi complert i rigorós, des d’un nivell pràctic i actualitzat, basat en la resolució de qüestions reals que es donen en el dia a dia.

Concretament, el director de Support-Girona, Josep Maria Solé, participaran en la taula rodona:  "Procediments en què participen persones en situació de discapacitat".

Vegeu programa i feu les vostres inscripcions en aquest enllaç.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015