The annual European Social Services Awards (ESSA)
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització
Adreça
Zagreb - Croàcia

Support-Girona assisteix a l'European Social Services Awards (ESSA) 2023. 

A l'avantguarda de la prestació de suport a les persones, famílies i comunitats, especialment en temps de crisi, els serveis socials són fonamentals per crear societats solidaries, inclusives i productives. Els premis anuals de serveis socials europeus (ESSA) són una oportunitat única per destacar i obtenir reconeixement per la feina dels equips de serveis socials d'arreu d'Europa i compartir les millors pràctiques amb els companys. 

Descobreix els Premis Europeus de Serveis Socials 2023

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015