Col·loqui sobre discapacitat i sexualitat #SupportGirona20Anys
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització
Adreça
Biblioteca pública de Girona Carles Rahola - Auditori Enric Mirambell
Girona

Les persones amb discapacitat tenen dret a decidir què volen fer, amb qui volen estar, quan, com i a on. Dit en altres paraules, han de poder decidir lliurament quins són els seus interessos i desitjos sexuals per no vulnerar els seus drets sexuals i reproductius, que són drets universals. Support-Girona per commemorar els seus 20 anys d'història organitza aquest col·loqui a partir de diferents experiències d'èxit a la demarcació de Girona.

 

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015