Curs online: “De l’atenció centrada en la persona al self directed support. Edició Vegueria de Ponent”
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització

De l'1 d'abril al 20 de maig de 2022. Organitzat per l'ACM i dirigit als equips de serveis socials municipals i comarcals. El director de Support-Girona, Josep Maria Solé, hi participa com a ponent. Programa i inscripcions.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.