EASPD International Conference: Quality of Live & Support Services: From Words to Action
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització
Malta

El congrès tindrà com a objectiu ajudar a avançar als serveis de suport perquè apliquin models de mesura de la qualitat centrats en la millora de la qualitat de vida de les persones a qui donen suport. La conferència tindrà lloc a St Paul's Bay, Malta.

La conferència està coorganitzada per l'EASPD, associació europea de proveïdors de serveis per a persones amb discapacitat i Aġenzija Sapport.

L'EASPD és la plataforma europea no governamental i sense ànim de lucre que agrupa més de 20.000 proveïdors de serveis socials i de salut per a persones amb discapacitat. Treballa en matèria de continguts relacionats amb l’aplicació de la Convenció internacional. Des del juny de 2018, Support-Girona és membre del Consell d’Administració de l’EASPD i presideix, des del 16 d’octubre, el Member Forum de Vida Inclusiva a través de la figura del director de la Fundació, Josep Maria Solé.

Aġenzija Sapport és l'Agència Nacional que presta serveis professionals i innovadors per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies. Els serveis prestats es desenvolupen amb un enfocament centrat a la persona. La principal estratègia adoptada per Aġenzija Sapport és proporcionar a les persones amb discapacitat un suport en lloc de cures, perquè puguin assolir la independència en la mesura de les seves possibilitats, continuar vivint a la comunitat i rebre suport quan ho necessitin.

Més informació i inscripcions

 

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.