Foro “Avances y desafíos de la figura jurídica de apoyo para personas con discapacidad”
Data i hora d'inici

Organitzat per la Universitat de Costa Rica, Nacions Unides i la Comissió d'Accés a la Justícia del país. Intervenen la direcció de Support-Girona i professionals de l'entitat. Connexió hora espanyola: 18.00 hores.

Zoom: https://udecr.zoom.us/j/86819560038?pwd=ZnM3QWNRcU9DSnd3dFdSa1g0NjBLdz09 I

D de reunió: 868 1956 0038 - Codi d'accés: 931603

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.