Jornada "Drets humans, autonomia i salut mental"
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització
Adreça
Ancien Collège - 25, allée de l'Empereur 82000
Montauban

Jornada organitzada per la UDAF Tarn-et-Garonne. Comptarà amb la ponència "La llei espanyola i els canvis en la pràctica professional a Catalunya", a càrrec del director de Support-Girona, l'advocat Josep Maria Solé. Es pot assistir a la jornada presencialment o en connexió online. La inscripció és gratuïta però obligatòria. 

Podeu consultar el programa i fer la inscripció aquí.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015