Jornades de treball del Projecte COM-IN
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització
Grècia

Jornades de treball de Support-Girona amb les organitzacions sòcies del Projecte internacional COM-IN, els objectius del qual és desenvolupar eines que ajudin als professionals a facilitar la comunicació a les persones amb discapacitat i amb això ajudar-les a entendre i fer-se entendre d'acord amb allò que volen expressar.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.