Primera estada de l’agència pública del Govern de Malta (Aġenzija Sapport) a Support-Girona
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització

Support-Girona serà la seu de diferents estades de trenta professionals de l’agència pública del Govern de Malta (Aġenzija Sapport), organisme dedicat a l’atenció de les persones amb discapacitat del país. El programa està centrat en aquesta visita d'estudi a conèixer com Support-Girona treballa la intervenció social de les persones que acompanya, concretament el suport social i en la presa de decisions per a una vida independent. 

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015