Seminari "Equality bodies building their capacity on psychosocial disabilities and mental health issues"
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització

Aquest seminari part d'una sèrie de trobades virtuals organitzades per Mental Health Europe, European Disability Forum i la European Network of Equality Bodies (Equinet) en estreta col·laboració amb les organitzacions de persones amb discapacitat (DPO). Reuneix experts, titulars de drets i organismes d'igualtat que treballen en l'àmbit de la discapacitat, per debatre com aquests organismes poden entendre i donar suport millor a les persones amb problemes psicosocials.

En aquesta ocasió, Ferran Blanco, responsable de Projectes i Desenvolupament de Support-Girona participa en la sessió: Comprendre la capacitat jurídica i la participació política de les persones amb discapacidad psicosocial" amb la ponència "Capacitat jurídica i presa de decisions amb suport".

Programa i inscripcions

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015