Support-Girona presenta el darrer balanç d’activitat en el dia del seu 20è aniversari
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització
Adreça
Auditori Support-Girona (C.Pierre Vilar 5. 17002)
Girona

Support-Girona —organització dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat—, amb el major nombre de persones acompanyades de Catalunya, convoca als mitjans de comunicació el proper dimarts 11 d’abril per presentar el darrer balanç d’activitat de l’entitat, coincidint amb el dia en què compleix vint anys. La direcció farà una valoració de la implementació de la reforma legislativa de la capacitat jurídica en base a les resolucions judicials emeses a comarques gironines des que va entrar en vigor la nova llei (setembre 2021) i fins el 31 de març de 2023. 

Així mateix, Support-Girona informarà dels nous projectes en matèria d’innovació social i drets humans i del programa commemoratiu del 20è aniversari.

La convocatòria es durà a terme a la seu de l’organització, ubicada al carrer Pierre Vilar 5, baixos (Girona), a les 10.30 hores. 

Support-Girona és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb discapacitat, amb les quals hi té un vincle legal, promovent la inclusió social i els drets humans. Té com a missió acompanyar a les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment per contribuir a la seva inclusió i l’exercici dels seus drets. A través de l’aplicació dels principis que emanen de la Convenció de Nacions Unides sobre Drets de les Persones amb Discapacitat treballa, de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, professionals i persones del seu entorn, situant a la persona atesa en el centre, per a proporcionar els suports que pugui necessitar en les seves decisions de vida. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiat pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades.

Informaran:

El president de Support-Girona, Pere Cornellà.
El director de Support-Girona, Josep Maria Solé.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015