Support-Girona presenta els resultats dels projecte europeu e-Youth, una metodologia per al suport als joves amb necessitats complexes
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització
Adreça
Auditori Support Girona (carrer Pierre Vilar 5. Baixos)
Girona

El projecte europeu e-Youth té com a objectiu desenvolupar una metodologia d’intervenció intersectorial (salut, serveis socials, entorn social, famílies, serveis comunitaris, ONG, etc.) i comunitària dirigida a aquest col·lectiu, basada en els seus drets. La metodologia e-Youth proporciona pautes per conèixer les necessitats d’aquests joves, per promoure la seva inclusió social i per personalitzar les intervencions dels professionals. 

e-Youth és un projecte finançat amb fons europeus, liderat per Support-Girona, en què hi participen: Mental Health Europe (BE), EQUIP (DK), COCEMFE Sevilla (ES), UDAF 82 (FR), OZARA Maribor (SI).

Programa i inscripcions aquí.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015