Taller virtual: "Promoción de la salud mental en pymes. Modelos de intervención"
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització

L'objectiu del jornada és presentar el resultat d'un projecte sobre actius per a la promoció de la salut mental i el benestar emocional a les PIMES. Es mostren, específicament, els models d'intervenció en funció de la proximitat dels actius presents a la comunitat.

  • Marc teòric per a la promoció de la salut a les PIMES.
  • Presentació del projecte: finalitat, objectius i resultats.
  • Taula rodona amb la participació d‟agents comunitaris clau en la promoció de la salut mental.

Directora
Maria Dolores Solé Gómez (CNCT-INSST).

Ponents
Maria Dolores Dolores Solé Gómez (CNCT-INSST); Christine Piquemal, Rosa Coscolla i Leandro Tacons. Associació de Salut Mental (AMMFEINA)

Agents comunitaris participants:

• Pere Cornellà, president de la patronal PIMEC de Girona.
• Claudi Camps, director de Salut Mental i Addiccions (Institut d’Assistencia Sanitària de Girona).
• Josep Maria Solé, director de la Fundació Support de Girona.
• Nuria Martínez, directora de la Fundació Drissa de Girona.
• María Villaplana, coordinadora de Desenvolupament Científic de l'Àrea R+D+I de Mútua Universal

Inscripcions tancades.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015