Taula sectorial commemorativa del 20è aniversari de Support-Girona centrada en l'article 19 de la Convenció Inetrnacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització
Adreça
Blanes

Celebració de la taula sectorial dedicada a l'article 19 de la Convenció Inetrnacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, organitzada a Blanes amb els equips de la Selva marítima. Condueixen la taula la cap de comunicacIó i formació de Support-Girona, Núria Pi, i la coordinadora de l'Àrea Social de l'entitat, Sílvia Simoes #SupportGirona20ANYS

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015