Visita dels representants de Drets Socials a la Regió Sanitària de Girona a l'Espai Obert
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització

La directora dels Serveis Territorials de Drets Socials a Girona, Helga Nuell, el cap de Servei d'Atenció a les Persones de la Generalitat, Jordi Solé, i la coordinadora de la Regió Social de Girona, Montse Blanco, visitaran l'Espai Obert.

L'Espai Obert, gestionat conjuntament per l'Institut d'Assistència Sanitària, i Support-Girona,és un servei dirigit a la recuperació de les persones amb greu discapacitat psicosocial i exclusió social; és un model d'intervenció referent en el procés desinstitucionalització psiquiàtrica de Catalunya. 

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015