Visita d'estudi de l'EASPD-Lighthouse Network-Inclusive Living Forum a Support-Girona
Data i hora d'inici

Support-Girona acull del 26 al 28 de setembre la visita d'estudi de l'EASPD-Lighthouse Network-Inclusive Living Forum, centrada enguany en l'autisme.

Programa

La xarxa Lighthouse de l'EASPD es va crear per encoratjar els seus membres, entre els quals hi figura Support-Girona, a compartir solucions i aprendre els uns dels altres. La xarxa fomenta l'aprenentatge entre iguals reunint membres de l'EASPD amb certa experiència i altres que volen millorar els seus coneixements i capacitats. En activitats anteriors, la Lighthouse Network ha posat en contacte els seus membres i ha organitzat activitats d'aprenentatge entre iguals i formació sobre els temes de gestió del canvi, presa de decisions amb suport, educació inclusiva i tecnologia centrada en la persona. Aquestes activitats presencials es van aturar a causa de la pandèmia i es van reprendre al 2021.

Aquestes activitats de grup inclouen:

  • Activitats de tutoria en què participen membres amb interessos similars
  • Activitats de formació
  • Intercanvi d'experiències
  • Projectes a curt termini orientats als resultats, a com ajudar a les organitzacions a desenvolupar determinades eines i mètodes de treball
  • Visites d'estudi.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.