Visita d'estudi de les URAF d'Occitània a Girona
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització

Del 22 al 26 de gener, un grup de directius i professionals de les URAF d'Occitània visitaran Girona per conéixer de primera el model d'acompanyament i suport que fa Support-Girona a les persones amb discapacitat. També visitaran l'Institut d'Assistència Sanitària per conèixer la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, i Fundació Drissa, entitats amb qui es treballa cojunta i coordinament.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015