XI Festa per una societat inclusiva 2022. Espai de debat: "La transformació de les entitats tutelars en entitats de suport. El mecanisme de l'assistència"
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització

Els canvis legislatius en matèria de capacitat jurídica de les persones amb discapacitat que va entrar en vigor el 3 de setembre de 2021 suposen un canvi de paradigma molt important, passant de la substitució a l’acompanyament de la persona amb discapacitat en la pressa de decisions. Aquests canvis es van fer a instàncies del Comitè Internacional que fa el seguiment de la implementació de la “Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat” en els estats que la van signar.

I suposen un canvi fonamental en la funció i la metodologia d’intervenció de les entitats tutelars, ara transformades en entitats de suport de les persones amb discapacitat en l’exercici de la capacitat jurídica. En Josep M. Solé Chavero, director de Support-Girona i ponent al Congrés Internacional[1] del 14 i 15 de setembre organitzat per la Universitat de Barcelona, ho explicava així: “Aquest nou paradigma implica: presència, perseverança i proposició. I requereix: temps, professionalització i treball en xarxa”.

A la comarca del Garraf, l’Entitat Tutelar del Garraf s’ha transformat en “Tu i Nos Fundació”. La seva nova denominació manifesta el seu compromís de transformació en coherència amb el mandat de la Convenció i la normativa legal vigent.

Aquests canvis tant recents generen dubtes tant a les mateixes persones amb discapacitat com a les famílies i a les persones professionals. En aquest Espai de debat es proposa donar resposta a algunes d’elles.

Programa

18-19 hores - Presentació, a càrrec de Margarida Saiz Lloret, membre del grup motor de la XIX Festa per una Societat Inclusiva, i portaveu del Moviment Vida Independent Garraf.

Ponents: Josep M. Solé Chavero, advocat i director de Support-Girona, i Mayte López Folch, directora general “Tu i Nos Fundació”.

Jornada telemàtica. Connexió: https://us02web.zoom.us/j/84042014033?pwd=WTl0ZVVXSUhOc0JlT3g0MDhYYnJzZz09

Codi accés: 319351 - ID reunió: 840 4201 4033

 

[1] Congrés Internacional  sobre l'exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat i els suports la prestació dels quals assumeix l'administració com a dret públic subjectiu. 

. 

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.