Encaix 2014: "Ús i abús de les incapacitacions"

Demà, 12 de juny, sota el títol “Ús i abús de les incapacitacions” se celebrarà a Barcelona la II Jornada Tècnica de l’Associació Encaix, entitat que agrupa les diferents fundacions que tutelen persones amb malaltia mental a Catalunya, i formen part del Foro de Tutela, que engloba a diferents entitats tutelars en el territori de l’Estat espanyol. L’any 2004, la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines fou una de les impulsores d’aquesta associació. L’acte inaugural de la jornada anirà a càrrec de la consellera de Benestar i Família, Neus Munté, i del president d’Encaix, Josep Maria Solé, director de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines. Tot seguit, Solé farà un balanç de la situació actual de l’acció tutelar que donarà pas a l’espai de les comunicacions. La cap de l’Àrea Jurídica de la Fundació Tutelar, Núria Pi, presentarà la comunicació “Curatela Modulada”. La jornada continuarà amb la taula rodona “Us i abús de les incapacitacions”, a càrrec de Pepa Picas, de la Fundació Lluis Artigues; Victor Alegret, fiscal del Servei d’atenció a persones discapacitades i tuteles de Barcelona; i Teia Fàbrega, directora del Consorci de Serveis Socials de la Garrotxa. A la tarda, la jornada seguirà amb un segon espai dedicat a presentacions orals per passar després a la participació del director de l’Observatori d’Ètica a la Intervenció Social, Joan Manuel de Pozo, que farà la presentació d’aquest organisme depenent de la Fundació Campus Arnau d’Escala. Per acabar, tindrà lloc una segona taula rodona que estarà centrada en la gestió tutelar de casos complexes amb malaltia mental. Hi participaran Enric Cardús, de la Fundació Pere Mata; Cristina Molina, directora del PDSMiA; i Maria Àngels Betriu, coordinadora en matèria de tuteles de l’ICASS. 10 anys d’Encaix El nombre de persones protegides per persones jurídiques a partir de l’exercici de càrrecs tutelars per designació judicial s’ha multiplicat per deu en els darrers deu anys, i aquest creixement ha estat protagonitzat, en una gran part, per persones amb malalties mentals greus. Alguns fenòmens socials que es manifesten en la impossibilitat o gran dificultat per a què moltes persones rebin un suport adequat dels seus familiars, als quals tradicionalment se’ls hauria assignat la tutela, expliquen una part important d’aquest creixement. Segur. Però estem convençuts que també s’explica per la bona feina de les entitats tutelars que han sabut utilitzar les eines que possibilita la legislació reguladora de les tuteles (necessitada ja d’una actualització profunda) per complementar la tasca -i a vegades suplir-la- dels serveis socials i sanitaris per ajudar a moltes persones a millorar la seva situació. Fa deu anys les principals entitats tutelars catalanes que orienten la seva tasca a donar suport a les persones amb malalties mentals varen crear l’associació ENCAIX. Durant aquests deu anys, en paral•lel a la consolidació del servei social de tuteles a Catalunya, les entitats d’ENCAIX han crescut en moltes dimensions. Som més entitats (vàrem començar sis, i actualment som dotze), protegim moltes més persones (gairebé tres mil), hi treballem molts més professionals i de perfils més variats (uns 260 de diverses disciplines socials, jurídiques, del món de la gestió...) que s’han format aconseguint una gran especialització i, sobretot, hem crescut en la capacitat de coordinar-nos i establir complicitats amb la resta d’agents -serveis socials i sanitaris, totes les administracions, entitats socials, jutjats, familiars, entitats bancàries...- que poden facilitar la nostra tasca i contribuir a millorar la vida de les persones que protegim. Durant aquests deu anys hem acumulat moltes experiències i, modestament, també un ampli coneixement al voltant de la nostra tasca, que és molt complexa i de molta responsabilitat, i de la qual no sempre percebem que es valori adequadament. La II Jornada Tècnica d’ENCAIX vol compartir i debatre inquietuds al voltant de la protecció jurídica de les persones amb malalties mentals a través dels serveis de tuteles, preguntant-nos fins i tot si s’abusa de la incapacitació en alguns casos, i també com podem millorar la coordinació de tots els implicats per ajudar les persones en una situació social més complexa. Durant la Jornada, professionals de totes les entitats d’ENCAIX mostraran les millors pràctiques que duem a terme arreu del territori de Catalunya. Integren Encaix
 • Fundació Intress
 • Fundació Salut i Comunitat
 • Fundació Lar
 • Fundació Germà Tomàs Canet
 • Fundació Lluis Artigues
 • Fundació Viaclara
 • Fundació Malalts Mentals de Catalunya
 • Fundació Tutelar de les Comarques Gironines
 • Fundació Nou Camí
 • Fundació Vella Terra
 • Fundació Pere Mata
 • Fundació Vol
Podeu descarregar-vos el programa, clicant aquí.
Encaix 2014: "Ús i abús de les incapacitacions"

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.