La Fundació, en la jornada "El dret a l’habitatge en salut mental: un repte de futur"

"El desenvolupament de programes d’habitatge representa un factor clau en la consolidació de l’atenció comunitària en salut mental. Un informe de la Comissió Europea alerta de les dificultats que les persones amb problemes de salut mental tenen per la seva inclusió social, en aspectes de la seva vida com l’accés al mercat laboral, als subsidis necessaris o a un habitatge digne. Un fet que els col·loca en una situació de risc ...". Amb aquesta entrada, l'organització Salut Mental Catalunya ha presentat el programa de la Jornada "El dret a l’habitatge en salut mental: un repte de futur", en la què la Fundacio Tutelar hi va participar amb la intervenció del director de l'entitat i president de l'Associació Encaix, Josep Maria Solé, a la taula rodona: “ Dret a l’habitatge”. Solé va deixar palès que tant important és el recurs com l'acompanyament que s'hi fa a la persona per part d'entitats com la Fundació Tutelar. També vam participar en aquest espai, Francesc Navarro, treballador de la Fundació Drissa, i tutelat per la Fundació Tutelar Comarques Gironines; Enric Cardús, gerent de la Fundació Pere Mata; Francesca Asensio, directora de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu; Marta Olaria, departament d’Incidència d’Arrels Fundació. La jornada “El dret a l’habitatge en salut mental: un repte de futur. Aportacions nacionals i internacionals i debat amb experts”, celebrada el 20 de novembre al CaixaForum de Barcelona, va comptar amb la participació de més de 200 persones, professionals de l’àmbit de la salut i dels serveis socials, teixit associatiu, usuaris i representants públics i administracions. La jornada va tractar un tema llargament reivindicat pel moviment associatiu en salut mental a Catalunya, com és l’accès i manteniment de l’habitatge, una prioritat que el Pla Integral de la Generalitat ha marcat en el seu full de ruta. Entre les principals reflexions que es van sentir destaquen:
  • La importància de dissenyar millor i crear nous programes d’acompanyament i suport a domicili, ja que aquest és un recurs eficient que dóna resposta a les necessitats de les persones amb problemes de salut mental.
  • Ampliar la informació necessària i les dades per poder planificar millor l’evolució dels recursos en habitatge.
  • Facilitar models d’habitatge més flexibles que cobreixin les necessitats específiques de cada casi no es basin en les estructures, sinó en les persones.
  • Millorar la formació dels professionals en aquest recorregut cap a un habitatge i una vida independent, compartint un model i amb eines suficients per portar-lo a terme.
Us convidem a veure unes imatges.
La Fundació, en la jornada "El dret a l’habitatge en salut mental: un repte de futur"

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.