Novetats imminents en els instruments de protecció jurídica a les persones més vulnerables

Avui, el director de la Fundació, Josep Maria Solé, i el notari Juan Ramón Palomero, han ofert una conferència sobre la nova visió de la protecció jurídica de les persones que pateixen alguna discapacitat que els afecta en l'exercici de la seva capacitat jurídica, a la llum de la Convenció de la ONU i la interpretació que el Comitè dels Drets de les persones amb Discapacitat fa de l'Article 12 de la Convenció. La conferència ha tingut lloc en el marc d'una jornada organitzada pel Col•legi d'Advocats de Girona.
Novetats imminents en els instruments de protecció jurídica a les persones més vulnerables

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.