II Jornada de l'ACRA. Hi participem i us la recomanem

Cada vegada és més comú que persones incapacitades judicialment i protegides per una entitat tutelar ingressin en un centre residencial. Un 19% de les persones tutelades a Catalunya són gent gran i d’aquestes el 83% viu en centres residencials. Algunes vegades manca informació i formació sobre tipus d’incapacitacions, drets, deures, efectes que pot tenir aquesta situació. El proper 18 de juny, l'associació catalana de recursos assistencials, celebrarà la 2ona Jornada Tècnica de Tuteles, que sota el títol "Una persona, dos serveis. Relació entre residències i entitats tutelars", posarà l'accent en la necessitat d'avançar i millorar la coordinació i complicitat entre les entitats tutelars i els centres residencials. L’objectiu és crear canals de comunicació constants i eficients entre els dos dispositius i les seves organitzacions per tal de sumar coneixements i millorar l’atenció a les persones tutelades. Nosaltres hi participem i creiem que aquesta jornada és una oportunitat més de fer millor la nostra feina. Concretament, l'advocat i director de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, Josep Maria Solé, formarà part de la taula rodona, integrada també per Víctor Alegret, coordinador fiscal de tuteles de Barcelona, el Dr. Ignasi Coll, psiquiatra de la Fundació Pere Mata. Salvi Delmuns, director de la Residència Fundació Roca i Pi. Moderació a càrrec de Josep de Martí, llicenciat en dret i director Inforesidencias. Programa Formulari d'inscripció  
II Jornada de l'ACRA. Hi participem i us la recomanem

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.