Aliança estratègica de Drissa i l’Associació Família i Salut Mental a favor de les persones amb malaltia mental

La Fundació Drissa i l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, de les quals som patrons, han formalitzat una aliança estratègica per gestionar projectes comuns a favor de les persones amb malaltia mental a la demarcació de Girona i assolir un millor aprofitament de les accions que duen a terme. Les línies marc d’aquest acord s’han presentat avui a la junta assistencial de salut mental de l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública sanitària de la Generalitat de Catalunya que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, de la qual Drissa i l’associació de familiars en formen part juntament amb la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines. L’aliança estratègica d’ambdues entitats es fonamenta en tres eixos de treball: un centrat en accions que permetin enfortir les dues entitats a títol intern com ara l’aplicació d’economies d’escala per a serveis determinats; un segon bloc està dirigit a compatir una mateixa estratègia de treball que ajudi a les dues entitats a posicionar-se dins del seu àmbit d’actuació; i un tercer eix està basat en el treball comú per aconseguir millorar la coordinació entre les entitats del territori dedicades al col·lectiu de persones que pateixen una malaltia mental. Segons han dit aquest matí la gerent de Drissa, Núria Martínez, i la presidenta de Família i Salut Mental, Maria Combalia, “es tracta de treballar més estretament per aconseguir un millor aprofitament dels recursos i oferir un millor servei als nostres usuaris en tots els àmbits de les seves vides”. La participació de Drissa, l’Associació Família i Salut Mental, i la Fundació Tutelar en la junta assistencial de salut mental de l’IAS, òrgan de gestió fonamental de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, és un fet particular del model de salut mental de les comarques gironines. Per al doctor Claudi Camps, director assistencial de salut mental de l’IAS, aquesta realitat respon al convenciment que només una visió integral i comunitària de l’atenció a les persones que pateixen una malaltia mental pot aconseguir que aquestes puguin viure dignament i amb normalitat. Per al doctor Camps, l’assistència sanitària, l’entorn, el treball, la tutela i l’habitatge són factors indivisibles
Aliança estratègica de Drissa i l’Associació Família i Salut Mental a favor de les persones amb malaltia mental

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.