"Respostes innovadores en discapacitat", jornada 29/10/15

Amb l'objectiu de debatre i compartir el coneixement de tots els agents implicats en aconseguir la plena autonomia personal de les persones amb discapacitat, l'Institut Guttmann celebra la Jornada "Respostes innovadores en discapacitat", el dijous 29 d'octubre del 2015, al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. La jornada s'obrirà amb les conferències "Innovación en las políticas sociales en la discapacidad", de Juan Carlos Cebrián, expert en polítiques socials sobre discapacitat, i "Integrative and translational approaches towards spinal cord injury cure", a càrrec de Gregoire Courtine. Tot seguit es donarà pas als grups de discussió, en els quals participaran i tindran veu tots els assistents. També tindrà lloc una taula rodona de debat integrada per representants d'entitats que gestionen experiències innovadores en discapacitat. A la taula, que porta per títol "Experiències innovadores en relació amb l'autonomia personal", hi participaran: Juan Carlos Solà, Antonio Guillén, Antonio Hermoso, Francisco J. Sardón. Estarà moderada per Ángel Gil. Finalment s'exposaran les conclusions obtingudes a la Jornada, a càrrec del director de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, Josep Maria Solé, juntament amb Josep Giralt, Àngel Gil i INDIC. Amb aquesta última trobada clou el procés de debat "Innovació Social i Discapacitat" que s'ha estat duent a terme durant el 2015 a proposta del Consell Social de l'Institut Guttmann i està emmarcada en la XXVII Jornada Tècnica de l'Institut Guttmann, que enguany té un caràcter especial per celebrar-se el 50 aniversari de la Institució. La innovació social en l'àmbit de la discapacitat se centra, en totes aquelles accions orientades a promocionar la major autonomia personal possible i implica: - Desenvolupar les capacitats de les persones versus focalitzar exclusivament la discapacitat. - L'apoderament de les persones amb discapacitat i, per tant, la seva capacitat de decidir (responsabilitat). - La generació i transmissió del coneixement en l'àmbit de la discapacitat, i compartir el mateix (intel·ligència cooperativa). - Aconseguir una major presència social, tant a nivell de participació com de difusió del relat de la discapacitat. - La formació dels professionals i la promoció -sense dilaciones- de la investigació aplicada en discapacitat que ajudi a possibilitar l'autonomia personal. - L'anàlisi i la proposta de fórmules que facin sostenibles els sistemes de protecció o promoció, des de la responsabilitat -que no solidaritat- ciutadana i política, mantenint la necessària equitat i igualtat d'oportunitats.
"Respostes innovadores en discapacitat", jornada 29/10/15

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.