La Fundació al Projecte europeu AJuPID

La Fundació Tutelar ha participat en la conferència final del projecte europeu AJuPID, que analitza marcs legislatius de cinc països membres de la Unió Europea (Bèlgica, Bulgària, Finlandia, França, Hongria i Irlanda), en relació amb els sistemes de protecció legal de les persones amb discapacitat. Durant les jornades, que s'han celebrat a Sofia (Bulgària) el 10 i 11 de març, la Fundació ha informat sobre la realitat i les particularitats del sistema legal català. Així mateix, s'ha pogut nodrir de les experiències compartides amb altres membres del projecte en la mesura que es produeix un intercanvi de bones pràctiques, no només en el camp estrictament legal, sinó també en processos com la desinstitucionalització psiquiàtrica, el foment de la vida independent i la transició cap a serveis basats en l'atenció comunitària. El projecte AJuPID té com a objectiu final promoure l'evolució de les practiques dels representants legals de les persones amb discapacitat, d'acord amb el que diu la Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) i en aquest mateix sentit millorar l'accés a la justícia de les persones amb discapacitat. Concretament, l'Article 12 de la Convenció representa un canvi de paradigma respecte als conceptes legals relatius a la capacitat jurídica, ja que unifica la capacitat jurídica i la capacitat d'obrar i assegura que cada individu pugui gaudir de plena capacitat jurídica. Nacions Unides insta a tots els membres signataris de la CDPD a desenvolupar sistemes de suport a la presa de decisions que compleixin amb les previsions de la Convenció, al mateix temps que reconeix que els actuals sistemes de protecció legal basats en la presa de decisions per representació haurien i han de ser abolits. Creiem fermament en els principis i objectius de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat i, reconeixent que el camí per a assolir-los plenament és llarg, estem convençuts que hem d'afrontar aquest repte pas a pas però incansablement. Per aquest motiu ens hem compromès activament amb totes les iniciatives de caràcter europeu o internacional destinades a conceptualitzar i desenvolupar el sistema de suport a la presa de decisions que marca l'Article 12. La nostra entitat aposta per oferir un servei de qualitat a les persones a les que atén; per aquest motiu es troba oberta a col·laborar amb altres organitzacions europees que apostin per les línies que marca la Convenció dintre d'uns alts estàndards ètics compartits. International Conference & National Forum of Social Service Providers The Girona Guardianship Foundation is actively committed with all EU and international inititatives which conceptualise and develop support decision-making systems provided in the Art.12 of the United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities (UNCRPD). Art.12 represents a change of paradigm on legal concepts regarding legal capacity. It basically unifies legal standing and legal agency and ensures that every individual can enjoy and exercise legal capacity. The United Nation urges all signatory members of the UNCRPD to develop support decision-making systems to convey with the Convention's previsions at the same time that recognizes that current Guardianship systems based on substitute decision-making should and must be abolished. The Girona Guardianship Foundation is considered an example of good practice at an European Level and being that so, its complementary role in the AJuPID project - which analyses legal frameworks in five European countries regarding legal protection mechanisms - is to provide an on-the-field analysis on the unique Catalan Legal System. The Girona Guardianship Foundation also nourishes from shared expertise of the partners involved in the project by exchanging good practices in the fields of legal capacity, de-institutionalization, independent living and community-based services. Our organisation is compromised in offering its users a service with high quality standards; in addition is openly decided to further collaborate with other European Organisations aligned with the CRPD and with high ethical standards. We firmly believe in the UNCRPD principles and objectives, and we reckon that there's a long road towards fully implementing it but we are are convinced that we must face this challenge step by step, albeit, relentlessly.
 La Fundació al Projecte europeu AJuPID

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.