Intervenció precoç en menors amb discapacitat, tema de la conferència anual 2016 de l'EASPD

Participem avui en la segona part de la trobada europea de proveïdors de serveis per a persones amb discapacitat “Growing Together” organitzada per la European Association of Service Providers for Pesons with Disabilities (EASPD). "Growing Together: from grassroots initiatives to national strategies in early-childhood intervention” 2016 EASPD Annual Conference Aquesta trobada aborda el tema de la Intervenció Precoç en menors amb Discapacitat analitzant les diverses iniciatives dutes a terme en el marc de la Unió Europea i els últims estudis acadèmics en aquest camp que aporten validesa científica basada en l’evidència en matèria de prevenció, gestió del risc i protecció de menors en situació de vulnerabilitat per raó de discapacitat. La Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat #CDPD no només suposa un repte que ens afecta directament com a entitat prestadora de serveis de suport i protecció jurídica sinó que fa extensius Drets Humans per a les persones amb discapacitat que afecten a tots els pilars de l’Estat del Benestar i als serveis a través dels quals es fa extensiu a la societat civil. 20160421_112058_webPer aquest motiu, cal afrontar aquest gran repte caminant envers la construcció d’una societat més inclusiva, igualitària i cohesionada des d’una òptica progressista, innovadora i transversal. En matèria d’intervenció precoç en menors amb discapacitat, l’evidència suggereix que per afrontar amb garanties d’èxit aquesta fita cal una aproximació transdisciplinar en els equips d’atenció precoç dels que disposa un territori determinat; cal comptar amb la implicació imprescindible de les famílies durant tot el procés de la intervenció. A nivell europeu, les recomanacions dels experts i científics al respecte recomanen als Estats membre enfortir la cooperació entre l’àmbit de la salut, educació i serveis socials cercant estratègies i teixint llaços que fomentin l’aplicació d’una aproximació basada en un enfocament integral i integrat.
Intervenció precoç en menors amb discapacitat, tema de la conferència anual 2016 de l'EASPD

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.