Avui, jornada a València per incidir sobre "Cap a un nou paradigma en els serveis d'atenció a les persones"

Avui hem estat convidats per l'Associació Benestar i Desenvolupament i la Fundació Acció, Benestar i Desenvolupament (ABD) a participar en la Jornada "Cap a un nou paradigma en els serveis d'atenció a les persones", organitzada per l'ABD a Torrent (València). Hem obert un interessant debat a l'entorn de la temàtica en una taula compartida pel director de la Fundació Tutelar, Josep Maria Solé i la directora de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, doctora María Casado, també directora del Màster en Bioètica i Dret i titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona. ABD (Associació Benestar i Desenvolupament) és una ONG declarada d'utilitat pública. Disposa de més de 65 serveis i programes que donen resposta a tots aquells processos que generen situacions de vulnerabilitat o d'exclusió social. Es dediquen a l'atenció de les persones en les seves trajectòries vitals, prevenint situacions de fragilitat social i atenent les seves necessitats i les del seu entorn més proper.  
Avui, jornada a València per incidir sobre "Cap a un nou paradigma en els serveis d'atenció a les persones"

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.