Debat i reflexió en la III Jornada tècnica d'Encaix

Bon debat i reflexió en la III Jornada Tècnica d'Encaix celebrada avui a Sant Antoni de Pontmajor. La Jornada, en la que hi han participat activament professionals de les tres àrees d'acció de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines: social, jurídica i econòmica i patrimonial, ha estat una trobada de les entitats que donem suport social i legal per treballar, debatre i reflexionar sobre l'activitat que duem a terme. La jornada ha permès abordar en grups de treball i des de diferents àrees aspectes rellevants de la nostra tasca diària, amb l’objectiu de compartir experiències i així poder avançar en el nostre deure de defensar i promoure els drets que les persones que acompanyem. La Fundació va contribuir l’any 2004 a la creació de l’Associació ENCAIX, de la qual és membre. ENCAIX agrupa les diferents fundacions que donen suport social i legal a persones amb malaltia mental a Catalunya. D'aquestes persones, el 27% són casos molt complexos i els més freqüents tenen a veure amb situacions personals de trastorns de conducta, manca de recursos econòmics i consum de tòxics.    
Debat i reflexió en la III Jornada tècnica d'Encaix

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.