Reunió del Comitè Permanent de Vida Independent, en debat sobre els reptes que suposa l'article 19 #CDPD

En el marc de la participació en el 1r Congrés Mundial sobre el Treball amb Suport per a persones amb discapacitat, a Irlanda del Nord, la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines ha participat avui el Comitè Permanent per la Vida Independent de l'European Association of Service Providers for Persons with Disabilities. L’entitat assumeix la vicipresidència del comitè degut a la seva llarga trajectòria en el sector com a entitat promotora del Dret a la Vida Independent que recull la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) d’acord amb les provisions imbuïdes en el seu Article 19. Durant la sessió plenària es debat obertament amb altres entitats i organitzacions europees sobre la millor manera d’avançar en la implementació de la CDPD. Entre d’altres, a través del nexe que suposa ésser partícips en l’elaboració, crítica i millora del Comentari General #5 dedicat a l’Article 19 de la CDPD previst per a la seva publicació definitiva pel Comitè de Nacions Unides sobre la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat al llarg de l’any 2017. En aquest sentit, esdevé cabdal la necessitat d'aclarir aspectes importants com la definició dels límits del que constitueix un habitatge independent amb suport, la distribució de les ajudes econòmiques en la prestació de serveis de suport i assistència i la rati efectiva que ha de tenir un assistent personal.
Reunió del Comitè Permanent de Vida Independent, en debat sobre els reptes que suposa l'article 19 #CDPD

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.