Cooperació transfronterera per la desinstitucionalització i integració plena de les persones amb discapacitat

Avui hem tingut l'ocasió d'organitzar-nos diferents professionals de la Fundació Tutelar i membres de l'equip directiu per poder assistir a una nova trobada amb entitats tutelars d'Occitània. Un dels objectius ha estat identificar vies de cooperació en el marc del treball comú que estem duent a terme per avançar en la desinstitucionalització i integració plena en societat de les persones amb discapacitat, seguint els criteris de les Nacions Unides en relació amb els drets de les persones amb discapacitat. Més de 100 assistents a una reunió integrada principalment per referents de suport i directius de les diferents entitats.

La relació de la Fundació Tutelar amb les UDAF fraceses ve de lluny. Aquestes entitats, organitzades a cada Departament (d’aquí el nom Unió Departamental d’Ajuda a les Famílies —UDAF), sota el paraigua de l’Unió Nacional d’Ajuda a les Famílies (UNAF) es despleguen a tot l’estat francès. L'any 2016, vam acollir a set d'elles per explicar-les com treballem al territori el suport a la presa de decisions de les persones que acompanyem. El seu interès es va centrar especialment en el projecte de Fundació Tutelar de les Comarques Gironines d'habitatges de vida independent amb suport. 

Cooperació transfronterera per la desinstitucionalització i integració plena de les persones amb discapacitat

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.